Krav til sprøjteudstyr

Inden udgangen af 2016 skal alt sprøjteudstyr i erhvervsmæssig brug have været synet første gang. Det er dit ansvar at kontakte en synsvirksomhed inden for de fastsatte tidsfrister. Kravet gælder dog ikke nyt sprøjteudstyr. Det skal være synet senest efter 5 år.

Sprøjter på landbrug, gartneri, frugtplantager og golfklubber skal igennem et regelmæssigt obligatorisk syn, før sprøjten må bruges.

Inden udgangen af 2016 skal alt sprøjteudstyr i erhvervsmæssig brug have været synet første gang. Eneste undtagelser er: håndholdte sprøjter med en tank på en volumen på 25 liter eller derunder, sprøjter der er beregnet til at blive båret på ryggen samt skovningsmaskiner, hvorpå der er monteret pesticidsprøjter. Også nyt sprøjteudstyr er undtaget, idet nye sprøjter købt efter 31. december 2013 senest skal synes 5 år fra købsdatoen, herefter skal det synes hvert 3. år.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om syn af sprøjter, der indeholder information om reglerne på området og som i detaljer beskriver hvordan et syn af sprøjten skal gennemføres af de uddannede synsinspektører. Vejledningen opdateres i takt med at der træder nye regler i kraft på området og i øvrigt hvis der vurderes at være behov for præciseringer, tilføjelse af eksempler og yderligere vejledning til synsvirksomhederne, om den praktiske gennemførelse af syn af sprøjter. Den seneste version af vejledningen (nr. 4) er gældende fra 1. juli 2016 samtidig med at en ny bekendtgørelse er trådt i kraft. Vejledningen indeholder nu med denne opdatering et afsnit om syn af væksthussprøjter (fastmonterede og semi-mobile sprøjter). Vejledning nr. 4 kan læses her:
Læs vejledningen

Krav til sprøjter og udstyr 

Ved syn af en marksprøjte eller tågesprøjte skal sprøjteinspektøren navnlig lægge vægt på, at sprøjten i relevant omfang opfylder en række krav til eksempelvis kraftoverføringsdele, pumpe, og dyserrør samt slanger.  Se de overordnede krav her.  

Tidsplan for det første obligatoriske syn

Inden udgangen af 2016 skal alt sprøjteudstyr til erhvervsmæssig brug have været synet mindst én gang (bemærk dog særlige regler for nye sprøjter). Bemærk at indfasningsordningen ikke omfatter sprøjter, der anvendes i væksthuse, idet de først skal synes i 2016 hvor reglerne om syn af væksthussprøjter nu er på plads.

Der er forskellige tidsfrister for, hvornår det første obligatoriske syn skal være gennemført, alt efter hvilket CVR nummer kommunen eller din virksomhed har:

Virksomheder med CVR nr. der ender på o, 1 eller 2:

Udstyret skal være synet inden den 26. november 2014. Kravet gælder ikke, hvis du agter at tage sprøjten ud af brug inden den 26. november 2016. Udstyret skal synes igen senest fem år efter det første syn, og herefter hvert tredje år.

Virksomheder med CVR nr, der ender på 3, 4, 5 eller 6 

Udstyret skal være synet inden den 26. november 2015. Kravet gælder ikke, hvis du agter at tage sprøjten ud af brug inden den 26. november 2016. Udstyret skal synes igen senest fem år efter det første syn, og herefter hvert tredje år. 

Virksomheder med CVR nr, der ender på 7, 8 og 9  

Udstyret skal være synet senest den 26. november 2016 eller senest næste gang sprøjten benyttes efter den dato. Kravet gælder ikke, hvis du agter at tage sprøjten ud af brug inden den 26. november 2016.

Udstyret skal synes igen senest fem år efter det første syn, og herefter hvert tredje år.  

Nye sprøjter

Har du købt en ny sprøjte, skal den synes første gang 5 år efter købsdatoen (faktureringsdatoen). Dette gælder alle sprøjter købt efter 31. december 2013.

Sådan foregår synet 

Synet gennemføres af en række synsvirksomheder, som har fået autorisation af Miljøstyrelsen.  En godkendelse som synsvirksomhed forudsætter, at mindst én medarbejder i virksomheden, har gennemført og bestået en fire dag lang uddannelse i syn af sprøjter, som gennemføres på Erhvervsskolerne i Aars. Endvidere kræver det, at det nødvendige testudstyr er tilgængeligt i virksomheden. De første virksomheder var klar til at syne sprøjter i februar 2014. 

Syn af væksthussprøjter forudsætter at synsmedarbejderen har gennemført en et-dags suppleringsuddannelse i syn af væksthussprøjter, som Miljøstyrelsen udbyder.
   
Det er dit ansvar at kontakte en synsvirksomhed inden for de fastsatte tidsfrister. Du bliver altså ikke indkaldt til syn. Et syn forventes at komme til at koste mellem 1.600 og 4.000 kroner per syn per sprøjte. Er der behov for reparationer, for at sprøjten kan bestå synstesten, kan den samlede omkostning blive noget større. En del af omkostningen vil være det gebyr, som synsvirksomheden betaler til Miljøstyrelsen, for det klistermærke, der påsættes synede sprøjter. Gebyret udgør i øjeblikket 319 kr.

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med, at sprøjterne der anvendes erhvervsmæssigt i jordbrugserhvervene, golfklubber, kommuner mv. er synet.  

Godkendte synsvirksomheder 

Miljøstyrelsen har godkendt en række virksomheder som synsvirksomheder for pesticidsprøjteudstyr. 
Se liste over godkendte synsvirksomheder - senest opdateret december 2016
 

Sådan klager du over en afgørelser truffet af en synsvirksomhed

Du kan klage over afgørelser fra synsvirksomheder.  Synsvirksomhederne har selv pligt til at oplyse kunder om, at klager over deres afgørelser kan indbringes for Miljøstyrelsen.
Læs mere om hvordan du gør