Handlingsplaner og EU

Den danske indsats i forhold til brugen af pesticider er bl.a. forankret i EU-lovgivning, specielt EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider og forordningen om statistik på pesticidområdet.

Rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider sætter fokus på at skabe en bæredygtig anvendelse af pesticider. Statistikforordningen skal sikre, at man nationalt og på EU niveau får et overblik over både salg og anvendelse af pesticider.
Læs om rammedirektivet om bæredygtighed anvendelse af pesticider
Læs om statistikforordningen  

Den danske indsats

En række af kravene, der indgår i rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider, indgår i regeringens sprøjtemiddelstrategi, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Sprøjtemiddelstrategien gælder for perioden 2013-2015, og indeholder en lang række forskellige initiativer, der skal sikre at man når målsætningerne. Den overordnede målsætning er at reducerer belastningen med sprøjtemidler med 40 procent inden udgangen af 2015.

En stor del af initiativerne på sprøjtemiddelområdet gennemføres af Miljøstyrelsen. Andre ansvarlige ministerier er eksempelvis Skatteministeriet. 
   
Der er sat en masse aktiviteter igang i forlængelse af sprøjtemiddelstrategien.
Læs om sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

Ældre politiske handlingsplaner

Danmark har en lang tradition for pesticidhandlingsplaner, og den første blev således udarbejdet allerede i  1986. Du kan få et historisk overblik ved at læse videre her. Læs om handlingsplanerne.