Fakta om glyphosat og drikkevand

Glyphosat er et pesticid, der benyttes til at bekæmpe ukrudt – fx i ukrudtsmidlet Roundup®. Landbruget tegner sig for størstedelen af det danske forbrug. Glyphosat er godkendt som pesticid i EU, og Miljøstyrelsen har vurderet, at det er sikkert at anvende i Danmark, og dermed ikke forurener grundvandet og drikkevandet.

  • I Danmark anvendes glyphosat primært på markerne før fremspiring, til nedvisning, til pløjefri dyrkning og til bekæmpelse af ukrudt i frugt- og juletræsplantager.
  • Der er 27/11 2017 vedtaget en fornyet godkendelse af glyphosat i EU, der gælder for 5 år. Fornyelsen betyder, at alle sprøjtemidler med glyphosat i Danmark næste år skal revurderes af Miljøstyrelsen.