Potentielt hormonforstyrrende væksthusmidler

Når et plantebeskyttelsesmiddel vurderes at være potentielt hormonforstyrrende, vil der blive sat skærpede krav til håndtering af behandlede planter og jord i væksthuse.

Hormonforstyrrende aktivstoffer skal som udgangspunkt ikke findes i plantebeskyttelsesmidler ifølge pesticidforordningen. Indtil alle aktivstoffer er blevet vurderet for hormonforstyrrende egenskaber i EU, tager Danmark særlige forholdsregler for arbejdere i væksthuse.

Miljøstyrelsen tjekker derfor de aktivstoffer, som bruges i væksthusmidler, for, om de er potentielt hormonforstyrrende. Viser vurderingen, at stoffet sandsynligvis er hormonforstyrrende, vil der blive sat skærpede krav ved håndtering af behandlede planter og jord.

Vurdering i EU

Hormonforstyrrende egenskaber er blevet en del af EU vurderingen af aktivstoffer, men ikke alle stoffer er blevet revurderet endnu, og er derfor ikke vurderet for denne effekt. Der mangler også stadig kriterier og vejledning for at kunne vurdere hormonforstyrrende egenskaber på en ensartet måde. Indtil videre er vurderingerne baseret på de midlertidige kriterier for hormonforstyrrende stoffer, som er fastsat i pesticidforordningen.

Retningslinjer i DK

Som udgangspunkt vil potentielt hormonforstyrrende væksthusmidler få en re-entry tid på 10 dage efter sprøjtning. Når der efterfølgende arbejdes med planter og jord skal der bæres handsker i hele plantens produktionstid.

For trykfølsomme bær herunder jordbær og hindbær skal der gå mindst 21 dage fra sprøjtning til plukning, da plukning med handsker ikke er realistisk for disse afgrøder.

Re-entry tid og plukningstid kan ændres baseret på en konkret risikovurdering, hvis data forefindes.

Tilbage til Arbejde i væksthus