Arbejde i væksthus

Når du arbejder i væksthus, kan du støde på kemiske plantebeskyttelsesmidler. Du er måske, den der sprøjter eller den, der arbejder med de pesticidbehandlede planter. Uanset din opgave er der forholdsregler at tage.

Hvis du er den, der sprøjter, så følg etikettens anvisninger, og for de produkter, som har en mindre anvendelse, så følg den særlige brugsanvisning.

Vær opmærksom på personlige værnemidler, når du udbringer plantebeskyttelsesmidler, og når du håndterer behandlede planter og jord. Der kan også være krav til aflåsning af væksthus efter sprøjtning og til hvor lang tid, der mindst skal gå, før du igen kan arbejde i væksthuset.

Aflåst væksthus efter sprøjtning

Efter sprøjtning bør væksthuset aflåses, og der bør være skilte om, hvornår du igen må gå ind i væksthuset. At du må gå ind i væksthuset skal ikke forveksles med den tid, der skal gå, før du må arbejde derinde (re-entry).

Aflåsning af væksthus efter sprøjtning er kun nævnt på etiketten, hvis det er fastsat via risikovurderingen. Når det ikke er nævnt på etiketten, så antager Miljøstyrelsen, at du følger branchens generelle vejledning om at sprøjte efter arbejdstids ophør og aflåse til næste morgen eller weekenden over.

Re-entry tid

Tiden fra sprøjtning, til du må gå ind og arbejde i væksthuset igen, er i nogle tilfælde nævnt på etiketten. Tiden er baseret på en konkret risikovurdering, der har vist, at der mindst skal gå det antal dage, før arbejde i væksthuset er sikkert. Hvis der ikke er en re-entry tid på etiketten, så antager Miljøstyrelsen, at du følger branchens anbefaling på 2 dage.

Vejledninger om arbejde i væksthuse

Branchearbejdsmiljørådet BAU Jord til Bord har udarbejdet følgende vejledninger:

Re-entry (2. udgave 2011)

Personlige værnemidler i væksthuse og lignende

Potentielt hormonforstyrende væksthusmidler

Ikke alle aktivstoffer er endnu vurderet for hormonforstyrrende egenskaber. Godkendte væksthusmidler kan derfor indeholde potentielt hormonforstyrrende aktivstoffer. Miljøstyrelsens retningslinjer for potentielt hormonforstyrrende væksthusmidler fra 2009 er blevet opdaterede og fremgår nu af vurderingsrammerne vers. 1.6 fra maj 2018.

Potentielt hormonforstyrrende væksthusmidler