Køb ikke bekæmpelsesmidler i udlandet

Det er forbudt at købe bekæmpelsesmidler (pesticider og biocider) i udlandet og tage dem med hjem til brug i Danmark.

Illustration med teksten: Der er grænser for, hvor du må købe bekæmpelsesmidler til brug i Danmark. Køb og brug kun bekæmpelsesmidler, som er godkendt af Miljøstyrelsen i Danmark.  Så er du sikker på, at du ikke gør noget ulovligt.

Når du tager på indkøbstur på den anden side af grænsen, sker det, at der ryger insektspray, myre- eller musegift samt et ukrudtsmiddel med ned i indkøbskurven, som bagefter pakkes i bilen og på den måde indføres i Danmark. Det kan også være, at midlerne købes på en udenlandsk hjemmeside eller tages med gennem tolden i lufthavnen.

Det er en strafbar handling.

Forskel på reglerne i Danmark og i udlandet

Der kan være forskel på hvilke bekæmpelsesmidler, der er godkendt i Danmark i forhold til vores nabolande. Der gælder med andre ord ikke nødvendigvis de samme regler i Danmark som i andre lande for hvad, der må være i produktet. Uanset, at produktet hedder det samme.

Nogle produkter købt i udlandet kan indeholde stoffer, der er forbudt at bruge i Danmark, produkterne kan have en anden dosering eller sammensætning, end der tillades i Danmark, og har desuden udenlandske etiketter.

En dansk etikette er vigtig, fordi den er med til at sikre, at man kan læse om korrekt brug af  produktet rigtigt, og i de korrekte mængder.

Sådan læser du etiketten

Det er for eksempel ikke lovligt at købe myggemidler i udlandet, hvis du skal bruge det i Danmark. Hvis du derimod rejser på ferie og har brug for et myggemiddel, så må du gerne købe midlet der, hvor du er på ferie og skal bruge det.

Køber du for eksempel Jungleolie i Sverige for at bruge det herhjemme, så betragtes det altså som ulovlig import.

Bekæmpelsesmidler skal være godkendt af Miljøstyrelsen

Bekæmpelsesmidler skal - for at de ikke skader sundhed og miljø unødigt - være godkendt af Miljøstyrelsen, før de må importeres, sælges og bruges i Danmark. Det kan for eksempel være insekt-, muse- og rottemidler, der indeholder biocider og alle typer af pesticider.

Miljøstyrelsen gennemgår eksempelvis, som en del af godkendelse, produktets etiket og brugsanvisning for at sikre, at produktet bruges rigtigt, anvendes i de korrekte mængder og bortskaffelse af rester og emballage sker på forsvarlig vis.

Bekæmpelsesmidler købt i Danmark med dansk etiket og brugsanvisning er med andre ord din bedste garanti for, at produkterne ikke skader miljø og sundhed unødigt – og at du ikke gør noget ulovligt.

Sådan ser du om et produkt er godkendt af Miljøstyrelsen

Et godkendt bekæmpelsesmiddel har altid en dansk etikette og brugsanvisning. Der skal stå på etiketten, at produktet er ”omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler”, og der vil være et registreringsnummer.

Hvis du er i tvivl, og gerne vil vide om dit produkt er godkendt af Miljøstyrelsen kan du søge i Miljøstyrelsens database over godkendte bekæmpelsesmidler.  

Gå til bekæmpelsesmiddeldatabasen

 

Gode råd

  • Det er forbudt at købe bekæmpelsesmidler som myregift, sneg­legift og ukrudtsmidler i udlandet og på nettet og indføre dem til brug i Danmark.

  • Forbuddet gælder også for udenlandske produkter, der sælges under samme navn som på den danske side af grænsen.

  • Bekæmpelsesmidler, som kan købes i Danmark, er godkendt af Miljøstyrelsen, som sikrer at produkterne ikke skader miljø eller sundhed unødigt.

  • Miljøstyrelsen kræver i forbindelse med godkendelsen af bekæm­pelsesmidlet, at produkterne har dansk etiket og brugsanvisning, så du kan dosere det rigtigt, tage de rette forholdsregler omkring brugen af midlet i øvrigt og skille dig af med rester og emballage på forsvarlig vis.

  • Køb og brug derfor kun bekæmpelses­midler, som er godkendt i Danmark, og som har en dansk etiket og brugsanvisning.