Frugttræer og buske

Forebyggelse af skadedyr

Vælg træer og buske, som er egnede til det danske klima og til de lokale jordbundsforhold.

Plant ikke frugttræer igen, hvor der tidligere har vokset samme frugt.

Vælg frugttræer og buske, som er robuste over for de fleste skadedyr. Økologiske sorter er særligt gode til dyrkning uden pesticider og kunstgødning. Der findes gode lister over disse på nettet. Vi kan f.eks. fremhæve følgende sorter af æbler: Rød ananas, Aroma, Filippa, Belle de Boskoop. Pærer: Clara Frijs, Grev Moltke, Conference. Blommer: Victoria, Grøn reine Claude, Kirkes. Solbær: Titania.

Sørg for gode levesteder og hi til både bestøvende insekter og de, der æder skadedyr.

Her tænkes særligt på bier, bladlustæger, ørentviste, mariehøns og svirrefluer. Beplant for eksempel under frugttræer med bi-venlige planter, der blomstrer efter frugttræerne er afblomstret. F.eks. Skt. Hansurt, Lavendel, Ædel Kortlæbe, Blomstrende Timian. Eller anlæg en lille blomstereng i nærheden af frugthaven. Det tiltrækker de hjælpsomme insekter. Husk hi i form af kvasbunker/hegn, insekthoteller eller lign. Også fugle deltager i jagten på skadedyr, så for eksempel mejsekasser er en god ide. Til ørentviste kan ophænges mikro-urtepotter som klokker i træerne.

Sørg for godt med luft imellem grene og frugter ved korrekt beskæring og udtynding.

Gød kun moderat og kun med organisk gødning som for eksempel kompost. For meget kvælstof tiltrækker skadedyr.

Vælg helst levende bunddække under frugttræer og buske, idet permanent løst bunddække i form af findelt organisk materiale kan virke som gode levesteder for skadedyr.

Bekæmpelse af skadedyr

Ved angreb af for eksempel lus og lignende kan man manuelt fjerne skadedyrene og/eller de angrebne blade og smågrene.

Sørg generelt for altid at fjerne syge og angrebne blade og grene straks de opdages.

Det samme gælder frugter med svampeangreb mm. Dog undtaget skurv, som er helt harmløs for brug af frugten og kun har kosmetisk betydning.

Nogle skadedyr lever i jorden under frugttræer og larver kan kravle op og angribe både blomster, blade og frugter. Kalk på stamme/grene kan have en vis effekt mod sådanne angreb.

Har man først fået et gedigent angreb af skadedyr i sine frugttræer, vil det være meget vanskeligt at bekæmpe i den sprøjte-fri have. Godkendt insektsæbe kan have effekt på for eksempel lus, men må naturligvis ikke anvendes lige før høst, og det udrydder også de nyttige insekter.

Er det ikke lykkedes at forebygge skadedyrsangreb, kan man være nødt til at acceptere, at der visse år vil være mindre frugt til brug.

Bekæmp 5 kendte skadevoldere

Når et skadedyr skal bekæmpes er det utrolig vigtigt, at man ved, hvordan dyret lever og formerer sig. Læs om dyret, spørg eksperter eller undersøg på anden måde dyret, så man undgår at bekæmpe på en måde som ikke har nogen effekt.

Når man sætter ind på det rigtige tidspunkt, har man mulighed for effektivt at ødelægge livscyklussen hos den enkelte art uden at gøre skade på eventuelle nyttedyr.

Nogle insekter kan fanges i fælder i deres flyvetid, andre overvintrer på nedfaldne blade som nemt kan fjernes. Andre igen forpupper sig i jorden og kan destrueres ved simpel jordbearbejdning.

Identificer altid skadevolderen, og indret bekæmpelsen målrettet efter den, da en bred bekæmpelse af alle insekter ofte vil gøre mere skade end gavn.

Udarbejdet af Haveselskabet

Eksempler på bekæmpelse af skadevoldere i frugt og bær

Foto: Magnus Gammelgaard

Foto af en lille frostmåler larve på et blad

Lille frostmåler

Larven af lille frostmåler har en glubende appetit på nyudsprungne blade og blomster især i æbletræer. Det er svært at ramme larven når den sidder i træerne, men når den forpupper sig i jorden under træerne i sensommeren, kan en bearbejdning af jorden gøre det af med mange. Pupper kan ikke bevæge sig, og de er forsvarsløse over for fugle og høns, når jorden løsnes. De voksne hanner flyver kun i det sene efterår, og er her bytte for sultne småfugle. Så ved at hjælpe småfuglene med gode brugbare redekasser, vil de hjælpe effektivt med bekæmpelsen.

Foto af en hindbærorm på et rødt hindbær

Hindbærorm

Egentlig gør de ikke stor skade, og kommer man til at spise et par stykker sker der ikke noget ved det. Kun hvis man opdager det, kan tanken om den spiste orm være lidt kvalmende. Den voksne bille er et lille brunt dyr, som flyver rundt og lægger æg i blomsterne, og gør ikke stor skade på hindbærplanterne. Man kan undgå larverne ved at dyrke de sene sorter som ´Autumn Bliss`. De blomstrer så sent at billerne er færdige med at lægge æg, og angreb undgås.

Foto af en gren med solbærknopper, der er angrebet af solbærknopgalmider, og derfor er mere runde i formen

Solbærknopgalmide

Solbærknopgalmider er bittesmå edderkopper som lægger æg i knopperne på solbærbuske. De kan gøre stor skade på solbærbuskenes knopper, men værre er det at de overfører virussygdomme. I haverne kan de bedst bekæmpes ved at man lærer sig at identificere de opsvulmede knopper, lige før løvspring, og piller dem af og får dem destrueret.

Foto af et overskåret æble med en æblevikler larve indeni

Æblevikler

Æblevikleren lægger sine æg i unge æbler, og larven finder man som regel ikke, før man tager en bid af et æble, og finder brunt smuld derinde.  Den voksne vikler er en lille natsværmer, som flyver midt på sommeren netop i den periode, hvor småfuglene har sultne unger. Ved at sørge for redekasser og vand til småfuglene, vil de til gengæld spise mange viklere og andre natsværmere. I flyvetiden kan man også lokke hannerne med fangplader og feromon-fælder, når de søger efter parringsvillige hunner. Fælderne kan blandt andet købes i planteskoler, men kan ikke stå alene som bekæmpelse, da det altid lykkes for mange hanner at finde og parre sig med hunnerne. I erhvervet bruges fælderne alene til at varsle insekternes flyvetider.

Foto af en nød med en nøddesnudebille larve i, der er i gang med at spise nødden

Nøddesnudebille

De fleste har prøvet at knække en hasselnød for at finde den tom og uden kerne. Kun et lille hul i skallen afslører, at nogen har været der. Larven af nøddesnudebillen har forladt nødden, for at forpuppe sig i jorden. De voksne biller flyver langt omkring og er svære at bekæmpe, så det er larver og pupper i jorden under de angrebne buske, man kan gå efter. Kultiver jorden dybt for at blotlægge dem for fugle og høns. Saml de første nedfaldne nødder op i september, hvor der endnu kan være larver i og destruer dem. Ellers sørg for vand, mad og levesteder for rovinsekter og småfugle, som også er på jagt efter larver og pupper.

Udarbejdet af Den Økologiske Have i Odder

Alle tips til færre pesticider

Illustration der linker til siden Stauder og prydplanter - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt
Illustration der linker til siden Fliser og sten - tips til at forebygge og bekæmpe alger og ukrudt
Illustration der linker til siden Køkkenhaven - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt
Illustration der linker til siden Drivhuset - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr
Illustration der linker til siden Græsplænen - tips til at forebygge og bekæmpe mos og ukrudt
Illustration der linker til siden Frugttræer og buske - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt