Fliser og sten

Forebyggelse af ukrudt på belægninger

Der findes et hav af materialer og løsninger til belægning i haven, som for eksempel grus, beton, granit eller træ. Er der fugtighed og en smule støv eller jord, så flytter alger og ukrudt ind. Fugtigheden minimeres, når en belægning skråner/ falder væk fra bygninger.

Næringsstofferne minimeres med jævnlig renholdelse med kost, skuffejern og rive.

Bekæmpelse af alger og ukrudt på belægninger

Det er let at bekæmpe alger uden pesticider. Alger synes nemlig ikke om strandsand. Sandet tørrer ud, sliber og skygger for lyset.

Sådan gør du:

• Strø et lag sand på mindst 1 cm, fej frem og tilbage.

• Vent et par dage og gentag fejningen. Fortsæt, indtil du ser effekten.

• Du kan feje sandet sammen og gemme det til næste gang.

Småt ukrudt bekæmpes med skuffejern i tørvejr og gerne sol.

Ukrudtsbrænderen kan effektivt behandle planternes blade. Varmen sprænger cellerne, så de tørrer ud i dagene efter. Gå belægningen over hver fjortende dag med ukrudtsbrænderen. Hurtigt og effektivt. Husk, at planterne ikke skal brændes af. De skal kun blancheres, indtil bladene bliver slappe. Så virker det.

Forebyggelse af ukrudt mellem fliser og sten

Der er mellemrum eller fuger mellem fliser og sten. Rene fuger med sand er tørre og ugæstfri for ukrudt, mens beskidte og jordfyldte fuger er hjemsted for ukrudt.

Fugeplanter planter du selv. Brug f.eks. trædebregne, timian eller tornnød, så har du ikke ukrudt, men dine planter.

Bekæmpelse af ukrudt mellem fliser og sten

Fugerne renser du med en klassisk fugerenser. Den består af et langt skaft med en metalrenser for enden. På den måde kan du stå op, når du arbejder. Modeller med stålbørste for enden af det lange skaft kan være et godt supplement.

Affaldet fjernes og nyt fugesand fejes i fugerne. Glæd dig over en frisk belægning med rene fuger. Brede mellemrum i belægningen håndluges og mælkebøttejernet hjælper dig med det ukrudt, der holder godt fast. Efterfølgende planter du de planter, du kan lide. På den måde lukker du ukrudt ude og sparer gentagende arbejde.

Udarbejdet af Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Planlæg belægninger der er nemme at holde

Terrasser, indkørsler og havegange er ofte arealer der er svære at holde helt frie for uønsket plantevækst. Ved fra starten at vælge belægningstyper der er nemme at holde, kan man spare sig selv for meget unødigt arbejde.

Store fliser med få og smalle fuger kræver mindre arbejde end fliser med mange fuger. Stenmel og slotsgrus er nemme belægninger der kan holdes med rive og skuffejern hvis man griber ind, inden planterne bliver for store.

Undgå granitskærver, da de er meget vanskelige at arbejde i.  Her er man nødsaget til at bruge enten ukrudtsbrænder eller kemiske midler, også selvom der ligger en ukrudtsdug under. Ukrudtsdugen holder kun ukrudt væk som kommer nedefra, og det største problem er ofte de ukrudtsfrø som kommer flyvende med vinden og spirer imellem stenene.

Flisearealer hvor der er færdsel gror ikke til i ukrudt, men i hjørner og områder uden færdsel vil et tyndt lag af jord, sand og blade lægge sig, og ukrudtsfrø vil spire frem. Undgå i stedet belægninger hvor der ikke er færdsel og plant evt. buske eller stauder.

Hold fliser og belægninger fejet, så nye kimplanter ikke får lejlighed til at spire frem og etablere sig.

Kanter er ofte et problem.

Græs har det med at brede sig ind over kanter og stensætninger, og arbejdet med redskaber besværliggøres af sten og flisekanter.

Læg en række fliser i niveau med græsset, så plæneklipperen kan køre ind over kanterne og græsset ikke kan vokse ind i bedet. Eller lad buske og stauder vokse ud over kanterne for at dække. Græsset standser væksten når det er dækket af større planter.

Planlæg at have stier af grus langs kanterne, så græsset holdes på afstand af stensætninger og bede. Det mindsker lugearbejdet, og gør adgangen til bedet nemmere. En smal sti er ofte tilstrækkeligt.

Udarbejdet af Haveselskabet

Alle tips til færre pesticider

Illustration der linker til siden Stauder og prydplanter - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt
Illustration der linker til siden Fliser og sten - tips til at forebygge og bekæmpe alger og ukrudt
Illustration der linker til siden Køkkenhaven - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt
Illustration der linker til siden Drivhuset - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr
Illustration der linker til siden Græsplænen - tips til at forebygge og bekæmpe mos og ukrudt
Illustration der linker til siden Frugttræer og buske - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt