Gode tips hvis du bruger pesticider

Du passer bedre på miljøet, dig selv og dine omgivelser, hvis du følger rådene fra Miljøstyrelsen om god sprøjteadfærd.

God sprøjteadfærd handler både om køb, brug og hvad du gør med emballagen, når du er færdig med at sprøjte.

1. Brug klar-til-brug pesticider

Klar-til-brug pesticider er færdigblandede på forhånd, og det eneste du skal gøre, er at bruge dem korrekt. Med klar-til-brug får du den korrekte opblanding. Du undgår dermed risikoen for at spilde koncentreret pesticid, da du ikke selv skal opblande, og du undgår nemmere risikoen for direkte hud-kontakt med pesticidet. Du kan vælge klar-til-brug pesticider - til gavn for både dig selv, dine børn og omgivelserne.

2. Brug pesticider godkendt til privat brug

Miljøstyrelsen godkender pesticiderne efter, hvor de skal bruges, og hvad de skal bruges til. Hvis du bruger et middel, der kræver autorisation og uddannelse, så risikerer du at anvende midlet forkert. Dette kan udgøre en risiko for sundhed og miljø, eller det kan medføre, at du ødelægger de planter, du sprøjter.

Se listen over pesticider, der er godkendt til brug af private 

3. Pesticider skal være godkendt i Danmark

Det er ikke tilladt at hente pesticider fra udlandet til brug i Danmark. Du kan se, om et pesticid er godkendt af Miljøstyrelsen, når der står på etiketten, at midlet er "omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler". Desuden skal produktet have et registreringsnummer, dansk etiket og brugsanvisning. Det er din garanti for, at pesticidet lever op til de danske godkendelseskrav.

Læs mere om hvorfor det er forbudt at købe pesticider i udlandet

4. Etiketten fortæller, hvordan du skal bruge pesticiderne

Pesticider skal bruges korrekt for at undgå miljø- og sundhedsfare. På etiketten kan du læse, hvordan du skal forholde dig før, under og efter du sprøjter. For eksempel om du skal bruge handsker. Midlet er godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten.  

Sådan læser du etiketten korrekt

5. Håndtering af pesticider med faremærke

Vask hænder efter brug, og opbevar pesticider utilgængeligt for børn. Det er vigitig at skille sig af med rester af midler på den rigtige måde. Ikke alt må smides i skraldespanden - kommunerne har anbefalinger med hensyn til farligt affald. Anvisningerne på etiketten fortæller dig, hvad de forskellige faresymboler betyder.

Her kan du læse mere om faresymboler

6. Børn og dyr holdes på afstand efter sprøjtning

Det er en god ide at holde børn og dyr på afstand fra det sprøjtede område, indtil det er tørt. Der er forskel på, hvor lang tid du skal vente. Det afhænger bl.a. af vejret, og det pesticid du bruger.