Registreringspligt, opbevaring og kontrol

Registrering af salg og lager

Alle forhandlere af meget giftige bekæmpelsesmidler skal nøje bogføre (notere) alle køb og salg, og forhandlerne skal til enhver tid kunne fremlægge registeroplysningerne for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Bogføring kan ske i et papirregister, der er fortløbende nummereret, eller det kan ske elektronisk. Mere præcist skal hver forhandler:

  • straks efter hvert salg føre register/journal, som skal indeholde oplysning om dato, køberens navn, adresse, midlernes handelsnavn, antal pakninger og volumen på disse pakninger. Kundens autorisationsnummer skal også noteres
  • sørge for, at lagerbeholdning af de meget giftige gasningsmidler til enhver tid klart fremgår af registeret/journalen eller kan udskrives af forhandleren, hvis Miljøstyrelsen ønsker at få disse oplysninger.
  • opbevare registret/journalen i fem år.

Opbevaring

Virksomheder, der forhandler bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som meget giftige, skal opbevare disse i særskilt og aflåst skab eller rum, der tydeligt er mærket med advarselstavle.

Myndighedens kontrol af forhandlere

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion varetager tilsyn med virksomheder, der sælger bekæmpelsesmidler herunder gasningsmidlerne.