Godkendte sprøjtemidler

En gang imellem vælger en producent fx at trække et eller flere produkter tilbage fra markedet. Generelt gælder, at hvis et produkt bliver afmeldt, skal al salg af midlet stoppe senest et halvt år efter. Brugerne får dog et år mere til at stoppe med at opbevare og bruge midlet.

Hvis et produkt bliver afmeldt, melder Miljøstyrelsen datoer ud for stop af salg, brug og opbevaring, og offentliggør dem i bilag 3 til stofbekendtgørelsen. Bilaget opdateres flere gange årligt.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du løbende tjekker status på de sprøjtemidler, du har på lager. Eksempelvis ved at tjekke listen over hvilke sprøjtemidler, der er tilladt at bruge og opbevare i landbruget.

Læs selv

  • Tjek om midlet er godkendt på Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase her 
  • Læs om stofbekendtgørelsen og se den seneste version. Se bilag 3 i stofbekendtgørelsen, og få overblik over afviklingsfrister for alle forbudte sprøjtemidler. Fristerne gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilagene og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer.

Bilag 3 opdateres jævnligt. Vær sikker på at du læser den seneste version af bekendtgørelsen på Retsinformation.