F1-autorisation

Haveejere skal kunne få rådgivning om, hvordan de bruger sprøjtemidler sikkert og korrekt, når de køber sprøjtemidler godkendt til ikke-professionel brugere hos en forhandler. De skal også kunne få viden om, hvordan man forebygger mod ukrudt og skadedyr og helt kan undgå at bruge sprøjtemidler i haven.

Forhandlere af sprøjtemidler godkendt til ikke-professionelle brugere skal kunne rådgive kunderne om sikker håndtering og anvendelse, forsvarlig opbevaring og sikker bortskaffelse af rester af et sprøjtemiddel. De skal også vide, hvordan de med alternative metoder eller forebyggende metoder helt kan undgå at bruge sprøjtemidler. Derfor skal forhandlere, der sælger sprøjtemidler til ikke-professionelle brugere, have mindst én uddannet medarbejder. Forhandleruddannelsen gennemfrøres som en e-læringsuddannelse á 3,5 times varighed.

Der skal hos forhandleren være mindst én medarbejder, der på baggrund af uddannelsen har autoriseret sig i MAB  og fået en F1-autorisation (det kan også være en S1- eller S2-autorisation). Autorisationen gælder i fire år, og herefter skal e-læringskurset gennemføres på ny for at forlænge autorisationen.

Forhandlervirksomheder bør have et register over de uddannede medarbejdere og deres F1-autorisationsnummer. Registret bør opdateres løbende. Kemikalieinspektionen gennemfører kontrol i forhandlervirksomheden og skal have oplysninger om autoriserede medarbejdere.

Sælger en forhandler kun biocider og ikke sprøjtemidler (pesticider) er der ikke krav om uddannelse og autorisation af forhandler.

Når e-læringskurset er gennemført, kan man autorisere sig i MAB. Man kan da evt. tilknytte sin autorisation til forhandlervirksomhedens CVR-nummer. 

Du kan tilgå kurset ved at klikke her. Tilmelding sker ved at klikke på ”Tilmeld dig her”. Dagen efter får du en mail med link til kurset.

Efter du har gennemført kurset kan du dagen efter erhverve din F1-autorisation mod betaling af et gebyr på 345 kr. Det kan du gøre ved at klikke her og logge på Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

Overtræder du reglerne på dette område, kan du straffes med bøde. Autorisationen kan i helt særlige tilfælde frakendes, hvis medarbejderen dømmes for grove eller gentagne overtrædelser af reglerne på området.

Har du allerede gennemført et forhandlerkursus, da dette blev udbudt som et et-dagskursus, og er dette mere end 4 år gammelt, skal du, når din autorisation skal fornyes, gennemføre e-læringskurset, idet det også fungerer som opfølgningskursus. 

En medarbejder kan godt sælge sprøjtemidler uden at have været på kursus og uden F1-autorisation. Men det er butikkens ansvar, at sørge for, at mindst én medarbejder er uddannet, og at vedkommende har en F1-autorisation og dermed kan rådgive, hvis kunden ønsker det – det gælder i hele butikkens åbningstid. Kravet gælder også for netsalg.

Optimalt set, bør der i hele butikkens åbningstid være en autoriseret medarbejder fysisk tilstede i butikken. Men det er ikke et krav. Den uddannede medarbejder kan være til rådighed over telefon eller lignende. I særlige tilfælde, kan der henvises til rådgivning fra hovedafdelinger.