F1-autorisation

Haveejere skal kunne få rådgivning om hvordan de bruger sprøjtemidler sikkert og korrekt, når de køber ikke-professionelle sprøjtemidler hos en forhandler. De skal også kunne få viden om hvordan man forebygger mod ukrudt og skadedyr og helt kan undgå at bruge sprøjtemidler i haven.

Forhandlere af ikke-professionelle sprøjtemidler skal kunne rådgive kunderne om sikker håndtering og anvendelse, forsvarlig opbevaring og sikker bortskaffelse af rester af et sprøjtemiddel. De skal også vide, hvordan de med alternative metoder eller forebyggende metoder helt kan undgå at bruge sprøjtemidler. Derfor skal forhandlere, der sælger sprøjtemidler til ikke-professionelle brugere, have mindst én uddannet medarbejder. Forhandleruddannelsen udbydes primo 2021 som e-læringsuddannelse.

Der skal hos forhandleren være mindst en medarbejder, der på baggrund af uddannelsen har autoriseret sig i MAB  og fået en F1-autorisation. Autorisationen gælder i fire år, og herefter skal e-læringskurset gennemføres på ny. for at forlænge autorisationen.

Sælger en forhandler kun biocider og ikke sprøjtemidler (pesticider) er der ikke krav om uddannelse og autorisation af forhandler.

Når e-læringskurset er gennemført, kan man autorisere sig i MAB. Man kan da evt. tilknytte sin autorisation til forhandlervirksomhedens CVR nummer. 

Kursets indhold

Kurset gør dit personale i stand til at rådgive forbrugerne om:

  • risici ved sprøjtemidler for mennesker og miljø, og hvordan man selv kan mindske disse
  • hvordan sprøjtemidler bruges korrekt og sikkert
  • hvordan man kan forebygge og bekæmpe ukrudt uden brug af sprøjtemidler
  • lovgivningen på området.

Opdatering af uddannelse og forlængelse af forhandlerautorisation

Har du allerede gennemført et forhandlerkursus, da dette blev udbudt som et et-dagskursus, skal du, når det nye e-læringskursus bliver til gængeligt primo 2021 gennemføre dette, idet det også fungerer som opdateringskursus. 

Forhandlerkurset er ikke obligatorisk for hele personalet

En medarbejder kan godt sælge sprøjtemidler uden at have været på kursus. Men det er butikkens ansvar, at sørge for, at mindst én medarbejder er uddannet og at vedkommende har en F1-autorisation og dermed kan rådgive, hvis kunden ønsker det – det gælder i hele butikkens åbningstid. Den autoriserede medarbejder behøver ikke være fysisk til stede i butikken og kan derfor være til rådighed over telefon eller lignende. Hvis virksomheden finder det svært at være dækket ind af egne medarbejdere i hele virksomhedens åbningstid, kan man i visse perioder vælge at lade den telefoniske rådgivning ske via et andet firma/en ekstern konsulent. Men virksomheden skal i så fald orientere interesserede kunder om dette og angive det på virksomhedens hjemmeside. Mindre salgs-virksomheder kan vælge at henvise til rådgivning fra hovedafdelinger.

Miljøstyrelsen etablerer en digital fuldmagtsordning, hvorved man kan give fuldmagt til en anden person, som kan bistå en med at erhverve en autorisation i MAB, hvis man ikke kan benytte NemID Privat. Denne løsning forventes implementeret pr. 1. november 2020. Indtil da vil det være muligt at søge om dispensation fra kravet om autorisation i MAB, hvis der er særlige omstændigheder, som gør, at man ikke kan bruge NemID Privat.

Ansøgningsskemaet findes her.