Forhandlere af ikke-professionelle sprøjtemidler

Ansatte hos forhandlere af ikke-professionelle sprøjtemidler skal have gennemført et endags kursus og skal være autoriseret i MAB.

undefined

Salg af sprøjtemidler godkendt til ikke-professionel brug må kun ske fra forhandlere, som har personale med særlig uddannelse om sprøjtemidler til betjening og rådgivning af deres kunder. Det er hensigtsmæssigt, at det uddannede personale er til stede i butikken, men rådgivning kan i særlige tilfælde evt. også foregå over telefonen.

Uddannelser, der giver adgang til autorisation

Kravene betyder, at mindst én medarbejder skal have en forhandleruddannelse og vedkommende skal være autoriseret i MAB og derved erhverve en F1-autorisation. Dog kan kravet også opfyldes, hvis mindst én medarbejder har en S1-autorisation  eller en S2-autorisation.

F1-autorisationen fås ved at tage et endagskursus. Dette forventes i løbet af 2020 at blive ændret til et e-læringskursus. 

Har du allerede den krævede uddannelse, gå direkte til MAB  og få din autorisation.

Fratagelse af autorisation

Overtræder du reglerne på dette område, kan du straffes med bøde. Autorisationen kan i helt særlige tilfælde frakendes, hvis medarbejderen dømmes for grove eller gentagne overtrædelser af reglerne på området.

Salg af sprøjtemidler via internet

Der gælder de samme uddannelseskrav for salg af sprøjtemidler via internet som i de fysiske butikker. Derfor skal forhandleres hjemmesider informere om, at man skal læse etiketten og følge anvisningerne. Ligeledes skal der tydeligt gøres opmærksom på, at man kan kontakte en rådgiver, fx telefonisk, hvis man vil vide mere om hvilke risici, der er ved at bruge midlerne og hvilke alternativer, der findes.

Opbevaring af sprøjtemidler i butikken

Fra 26. november 2015 er følgende krav gældende for, hvor og hvordan sprøjtemidler til ikke-professionel brug skal opbevares i butikken.

1) Midler, der kan sælges via selvbetjening

De mindst problematiske sprøjtemidler for miljøet og menneskers sundhed, kan stå fremme på hylderne i butikken og sælges via selvbetjening. Det er:

  • Alle midler, der er klar-til-brug
  • Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler, både dem der er klar-til-brug og koncentrerede midler (der er pt ingen godkendte sprøjtemidler i denne kategori til brug i private haver)
  • Midler baseret udelukkende på aktivstoffer, som er insektsæber (fx kaliumoleat) eller fedtsyrer (fx pelargonsyre), både klar-til-brug midler og koncentrerede midler
  • Midler baseret udelukkende på aktivstoffer, der består af svovl- eller jernforbindelser, både klar-til-brug midler og koncentrerede midler
  • Feromoner til insektforvirring (der er pt ingen godkendte midler i denne kategori til brug i private haver).

2) Midler, der IKKE må sælges via selvbetjening

Alle midler, der er godkendt til ikke-professionelle og som ikke hører til ovennævnte kategorier, skal enten opbevares bag disken, i et aflåst skab/bur i butikken eller på lageret. Forbrugerne kan altså ikke få udleveret disse produkter uden at have været i direkte kontakt med personalet.  Det er dog stadig tilladt at sælge både koncentrerede og klar-til-brug midler til kunden via webshops.

Der er typisk tale om koncentrerede ukrudtsmidler med aktivstoffer som fx glyphosat; diflufenican og maleinhydrazid. Endvidere er der koncentrerede svampemidler med tebuconazol og insektmider, der indeholder aktivstoffert thiacloprid. Nogle af dem forhandles også som midler, der er klar-til-brug.

Vær opmærksom på, at reglerne på området ændres pr. 1. juli 2020.

Liste over ikke-professionelle midler.

Registrering af lager mv.

Alle forhandlere af sprøjtemidler skal føre register over alt køb og salg af sprøjtemidler, og forhandlerne skal til enhver tid kunne fremlægge registeroplysningerne for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Mere præcist gælder følgende:

  • alle typer af forhandlere skal kunne dokumentere, hvilke mængder man har købt ind og hvilke mængder, man for hvert produkt har solgt til sine kunder inden for en given periode.
  • man skal dog IKKE registrere hvilke kunder, man har solgt ikke-professionelle sprøjtemidler til, dette er derimod et krav, hvis man sælger professionelle sprøjtemidler.

Overblik over reglerne

Vi har også samlet alle de kommende regler, så du hurtigt kan få et overblik.