Forhandlere af pesticider

Forhandlere, der sælger sprøjtemidler, skal have mindst én medarbejder med både uddannelse og autorisation. Her på siden kan du læse mere om reglerne, der gælder for din virksomhed og dine medarbejdere, og du kan kontrollere om en autorisation er gyldig. Nederst finder du en række spørgsmål-svar.

Indtast autorisationsnummer eller CVR-nummer for kontrol af autorisation:

Ofte stillede spørgsmål - fra forhandlere

Miljøstyrelsen har her på vores hjemmeside oplyst forhandlere om hvordan man som forhandler nemmest kan kontrollere sine kunders autorisation. Mange forhandlere har allerede indført løsninger, hvor de benytter den webservice, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed. Men for at sikre, at alle forhandlere kan være klar til at kontrollere deres kunder den 1. juli, har Miljøstyrelsen den 18. maj 2020 via digital post udsendt dette brev til de forhandlere, som Miljøstyrelsen har kendskab til. Af brevet fremgår det, at man som forhandler kan tilmelde sig et af tre møder, som Miljstyrelsen afholder om emnet i maj og juni 2020. Her giver vi råd og vejledning, så forhandlere kan være klar til 1. juli.

Den nemmeste måde du som pesticidforhandler kan kontrollere, om dine kunder opfylder kravet om autorisation, er ved at du kontrollerer, om der er knyttet en autoriseret medarbejder til kundens CVR-nr. og at du sikrer dig, at denne kontrol altid er gennemført dagligt for alle dine kunder. Det kan ske hvis du benytter Miljøstyrelsens webservice. Du kan læse mere om denne webservice her

Du kan også vælge at kontrollere kundens autorisationsnummer eller CVR nummer ved manuelt at slå disse oplysninger op på Miljøstyrelsens hjemmeside i forbindelse med hvert enkelt køb af pesticider. Det gør du ved at indtaste kundens autorisationsnummer eller CVR-nr. i boksen øverst på denne side. 

Du kan som forhandler af pesticider enten kontrollere et autorisationsnummers gyldighed eller kontrollere, om der til en kundes CVR-nr. er knyttet en gyldig autorisation.

For at dokumentere at kontrollen er gennemført, skal man som forhandler anføre enten autorisationsnummer eller CVR-nr. på fakturaen.

Du vil som forhandler ofte kontrollere kundens autorisation i forbindelse med afgivelsen af ordren på sprøjtemidler. Hvis varerne først leveres få dage senere og fakturaen dermed dateres få dage senere, skal autorisationer ikke kontrollers igen.

Enkelte sprøjtemidler godkendt til professionel anvendelse kræver ikke autorisation, hvorfor salg af disse ikke kræver kontrol med autorisation. 

Det er kunden, der køber sprøjtemidler, der er ansvarlig for at sikre, at de eller den person, der er knyttet til virksomhedens CVR.-nr er ansatte i virksomheden, eller har et ansættelseslignende forhold. 

Kunden/ejeren af virksomheden er forpligtet til at afkoble medarbejdere, der ikke længere er ansat i virksomheden. Salgsvirksomheden skal i forbindelse med salg alene kontrollere, at der er knyttet et gyldigt autorisationsnummer til CVR-nummeret eller kontrollere gyldigheden af det autorisationsnummer der bliver oplyst, hvis der er tale om kontaktsalg uden oplysning om CVR-nr.

Det er strafbart, hvis fx en landmand køber sprøjtemidler under falske forudsætninger, fx hvis der er tilknyttet en autoriseret person til virksomhedens CVR-nr., som ikke er ansat i virksomheden/har et ansættelseslignende forhold eller som ikke er ejer af virksomheden. 

Nej. Det er tilstrækkeligt, at en kunde oplyser sit autorisationsnummer og kan oplyse sit navn. På baggrund af de oplysninger, skal det kontrolleres, om autorisationsnummeret er gyldigt og om navnet er korrekt. Det kan slås op på ved at indtaste autorisationsnummet øverst på siden her. Er den autoriserede person tilknyttet et CVR-nummer, er det tilstrækkeligt, at kunden kan oplyse dette CVR-nummer og oplyse sit navn. Dette kan ligeledes kontrolleres ved at indtaste CVR-nummer øverst på siden her.

Virksomheder, der kun sælger pesticider, der er godkendt til ikke-professionelle, skal ikke kontrollere deres kunders autorisation, da køb af disse typer peticider ikke kræver hverken uddannelse eller autorisation. 

Jeres virksomhed skal dog have mindst én person ansat, der er uddannet til at give råd og vejledning om pesticider, om alternativer, og som ved hvordan man opbevarer pesticider korrekt mv., og derfor skal I have en medarbejder, der har en forhandleruddannelse og en F1-autorisation. Læs mere om forhandlercertifikat og F1-autorisation.

I skal også være opmærksomme på, at der er en række pesticider, der ikke længere må markedsføres til private.

Medarbejdere i virksomheder, der kun sælger sprøjtemidler til private haveejere og til andre uden sprøjtecertifikat, skal have mindst en person ansat med F1-autorisation (alternativt med S1 eller S2). 

Du kan læse mere om, hvordan du kan forny din F1-autorisation her.

Ja. Den virksomhed, som fakturerer pesticider til slutbrugeren, skal kontrollere kundens autorisationsnummer og anføre autorisationsnummer på fakturaen. Alternativt skal man anføre kundens CVR nummer på fakturaen, hvis virksomheden har kontrolleret, at der er knyttet en autorisation til det pågældende kundes CVR-nr. på købstidspunktet.

Vær også opmærksom på, at alle virksomheder der sælger pesticider godkendt til professionel anvendelse herunder indkøbsringe, skal have mindst en medarbejder ansat med gyldig S1-autorisation.

Nej. I er ikke forpligtet til at kontrollere kundens autorisation. Det er forhandlere, der fakturerer pesticider til slutbrugeren, der skal kontrollere kundens autorisation. Det er således mellemforhandleren og indkøbsringen, der skal kontrollere, om kunden har en gyldig autorisation.

I nogle tilfælde er det ikke muligt for en kunde at blive optaget i MAB. Det kan f.eks. være en udenlandsk borger, som lejlighedsvist arbejder i Danmark, men som ikke har NemID. Sådanne borgere kan i visse tilfælde få udstedt en tilladelse i papirform frem for at blive registreret i MAB. Miljøstyrelsen kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra kravet om autorisation i MAB - sådan dispensation vil også være i papirform.

På dispensationen/tilladelsen, som Miljøstyrelsen har udstedt, vil der bl.a. stå en dato, som dispensationen/tilladelsen er gyldig til, samt hvilken autorisation (fx S1) den svarer til.

Ved køb af sprøjtemidler skal kunden fremvise tilladelsen/dispensationen til jer som forhandler, og du skal som forhandler skal tage en kopi af dispensationen/tilladelsen i forbindelse med salget og opbevare denne sammen med kopi af fakturaen.

Salget må ske enten til den person, der er anført på tilldelsen/dispensationen eller til arbejdsgiveren, som kan fremvise den relevante tilladelse/dispensation fra Miljøstyrelsen. 

Hvis din virksomhed ønsker at forhandle giftige bekæmpelsesmidler (enkelte pesticider) eller meget giftige bekæmpelsesmidler (fx midler til gasning af muldvarpe og mosegrise), kan du læse, hvordan man opnår en sådan tilladelse. Ansøgning sker via MAB her.