Bekæmpelsesmiddelstatistik: Landbrug m.v.

Bekæmpelsesmiddelstatistikken opgør blandt andet det samlede salg af pesticider og biocider i et enkelt år. Statistikken indeholder oplysninger om både behandlingshyppigheden (BH) og pesticidbelastningsindikatoren (PBI).

Behandlingshyppigheden viser, hvor mange gange markernes sprøjtes, mens belastningsindikatoren i højere grad viser, hvad der sprøjtes med, og hvor meget sprøjtemidlerne belaster vores miljø og sundhed.

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2020

Statistikker fra tidligere år