Spørgsmål og svar om autorisation til brugere

Nej, der udleveres ikke plastikkort.

Du kan efter autorisationen i MAB printe et dokument med dit autorisationsnummer. Det er ikke et krav, at du skal medbringe dokumentet, når du køber sprøjtemidler, men du skal enten kunne huske dit unikke autorisationsnummer, eller du skal kunne oplyse, hvilken virksomhed du køber sprøjtemidlerne til. Forhandleren vil da kontrollere, at virksomheden har en medarbejder tilknyttet, som er autoriseret.

Forhandleren skal altid udstede en faktura for de købte sprøjtemidler, og på den skal enten kundens CVR-nummer eller autorisationsnummer være angivet.

Ja, oplysninger om, hvem der har en autorisation i MAB, bliver offentligt tilgængelige.

Man vil også kun kunne få oplyst navnet på den person, der er knyttet til et specifikt autorisationsnummer, ved at indtaste et navn eller et CVR-nummer på MABs kontrolside. Man vil også kunne se gyldighedsperioden for den relevante autorisation og oplysning om, hvilke CVR-numre, personen er tilknyttet i systemet.

Dette kan ses her på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor man kan kontrollere gyldigheden af et autorisationsnummer.

Ja, det må du gerne, men det kræver, at køber har en autorisation. Hvis du fx er landmand og har købt en større mængde sprøjtemiddel, hvoraf du vil sælge noget af det til en nabo eller en anden landmand, skal du forinden tjekke om hans autorisation er gyldig på denne kontrolside . 
Du skal også lave en faktura, hvor autorisationsnummeret eller virksomhedens CVR-nummer fremgår. Køber skal selv være opført i MAB på den pågældende dato for købet eller have en autoriseret medarbejder.

Ja, det må man gerne. Det vil være helt lovligt at fakturere kunderne for køb af sprøjteydelsen og særskilt den forbrugte mængde sprøjtemidler, selv om disse kunder ikke har et sprøjtecertifikat eller en autorisation i MAB. Når man som maskinstation fakturerer sine kunder for køb af sprøjtemidler, der bruges til en bestilt sprøjteopgaven, så betragtes dette salg af sprøjtemidler som en del af tjenesteydelsen, der består i udbringning af midlerne. Når der er tale om salg af en sådan tjenesteydelse, vurderes der altså ikke at være tale om et reelt køb af sprøjtemidler fra kundernes side.

Efter deltagelse i kurser kan der gå et par dage, før oplysningerne fra uddannelsesinstitutionen er tilgængelige i MAB, og først herefter kan personen få sin autorisation.

Har du taget opfølgningskursus for længe siden, kan dit kursus ved en fejl være registreret forkert i Undervisningsministeriets system, eller MAB indlæser ikke data fra det relevante kursus. Du skal da via MAB indgive ansøgning om anerkendelse af det kursus, som du har gennemført, anføre hvor det er gennemført samt skolens navn, og du skal vedlægge en kopi af dit kursusbevis. Herefter vil Miljøstyrelsen vende tilbage hurtigst muligt, og du vil modtage en besked via E-post.

Når du forsøger at erhverve en autorisation via MAB kan du evt. få føglende besked: "Dit login mangler en eller flere informationer for at kunne benytte systemet. Kontakt  hvis du mener dette er en fejl, og oplys fejlkode 34f63da1-27fd-4f59-b628-14c0f3e169e1 og tidspunkt".

Årsagen til at du modtager fejlmeddelelsen er højst sandsynligt, at du har forsøgt at logge ind med dit medarbejder NemID frem for dit private CPR-nummer og dit personlige NemID. Det er nødvendigt, for ellers kan systemet ikke genkende dig og ikke indlæse dine relevante uddannelser og kurser. Hvis du bliver ved med at få fejlmeddelelser når du logger ind med dit personlige NemID, skal du kontakte Miljøstyrelsen.