Sådan holder du dig opdateret om godkendte sprøjtemidler

Producenter vælger en gang imellem at trække et eller flere produkter tilbage fra markedet. Generelt gælder, at hvis et produkt bliver afmeldt, skal al salg af midlet stoppe senest et halvt år efter. Brugerne får dog et år mere til at stoppe med at opbevare og bruge midlet.

Hvis et produkt bliver afmeldt, melder Miljøstyrelsen datoer ud for stop af salg, brug og opbevaring. Dette bliver offentliggjort i bilag 3 til stofbekendtgørelsen. Bilaget opdateres flere gange årligt.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du løbende tjekker status på de sprøjtemidler, du har på lager. Det kan du gøre ved at tjekke listen over hvilke sprøjtemidler, der er tilladt at bruge og opbevare i landbruget.

Læs selv

  • Læs om stofbekendtgørelsen og se den seneste version. Se bilag 3 i stofbekendtgørelsen, og få overblik over afviklingsfrister for alle forbudte sprøjtemidler. Fristerne gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilagene og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer.

Bilaget opdateres jævnligt. Vær sikker på at du læser den seneste version af bilaget på Retsinformation