Professionelle sprøjtemidler

Sprøjtemidler, der kun må købes og bruges af professionelle brugere, som har gennemført den nødvendige uddannelse (fx sprøjtecertifikat, sprøjtebevis eller hånd- og rygsprøjtecertifikat) eller som på anden måde har erhvervet sig særlige kompetencer på området, som Miljøstyrelsen har anerkendt.

Langt hovedparten af de godkendte sprøjtemidler er midler, der alene kan købes og anvendes af professionelle og dermed uddannede brugere. Der angives derfor ikke her en liste over disse midler.

Frist for autorisation

Senest den 1. juli 2020 skal den professionelle bruger i tillæg være autoriseret i Miljøstyrelsens autorisationssystem, MAB, for at forhandlerne kan sælge midlerne til kunden.  Men man bør autorisere sig allerede næste gang man skal på opdateringskursus.

Hvordan kan man se på etiketten om midlet kun er til professionel anvendelse?

På etiketten for professionelle sprøjtemidler vil der stå følgende:

”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation”

Brug af professionelle midler i privat sammenhæng

Man kan i særlige tilfælde godt bruge professionelle sprøjtemidler, uden at dette sker i erhvervsmæssig sammenhæng. Dett er dog under forudsætning af, at man har den påkrævede uddannelse og opfylder krav om autorisation. Det gælder fx, hvis man er landmand og har et sprøjtecertifikat. Da må man gerne bruge professionelle sprøjtemidler i sin egen private have, forudsat at etiket-teksten bliver overholdt, det vil fx sige, at midlet anvendes i den korrekte dosering og kun til den særlige anvendelse, midlet er godkendt til. På samme måde må fx en hobbyvinavler med en S1- eller S2-autorisation bruge professionelle sprøjtemidler i sin vinmark, selv om det ikke er i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter. Senest den 1. juli 2020 skal landmanden/vinavleren dog være autoriseret i MAB for at kunne købe de professionelle midler.

Enkelte professionelle midler kræver ikke uddannelse og autorisation

Af den lange liste af godkendte professionelle midler er der en lille gruppe af sprøjtemidler, som bl.a. anvendes i økologisk jordbrug, og som Miljøstyrelsen har vurderet ikke udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Derfor kan de købes og bruges uden, at brugeren har gennemgået en uddannelse og uden autorisation. Kriterierne for sprøjtemidler, der kun må bruges professionelt, men som ikke kræver autorisation at købe og bruge er:

  • Sprøjtemidler, der er godkendt til ikke-professionel brug, eller hvor der er tale om klar-til-brug produkter, der forhandles som dispensere eller i en afmålt mængde på væskeform, der blot skal fortyndes i vand før brug.
  • Sprøjtemidler, der er uproblematiske og som udelukkende indeholder et aktivstof, der enten er en naturligt forekommende, en uorganisk forbindelse, en mikroorganisme eller et insektferomon.

Hvis sprøjtemidlet er behæftet med en sundheds- eller miljøklassificering, skal midlet være i en form (fx som tabletter, vandopløselig pose) eller dispenseringsbeholder, der minimerer kontakt med selve sprøjtemidlet.

Har man ikke en af de påkrævede uddannelser (sprøjtecertifikat/sprøjtebevis/hånd- og rygpsrøjtecertifikat) må man kun bruge de kategorier af sprøjtemidler, der er nævnt ovenfor.

Miljøstyrelsen foretager på baggrund af kriterierne en vurdering af, hvilke specifikke midler der kan købes og bruges af personer uden uddannelse og autorisation.

Det er op til godkendelsesindehaverne af de enkelte sprøjtemidler (det vil sige kemikaliefirmaer) at søge Miljøstyrelsen om godkendelse til, at de kan påføre følgende sætning på etiketten af sådanne produkter:
”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen autorisation.”

I tabellen nedenfor ses de sprøjtemidler, der kan anvendes til professionel brug selvom  sprøjteføreren ikke har sprøjtecertifikat/sprøtebevis.

Listen er senest opdateret februar 2017.

Middel Aktivstof Anvendelsesområde
Isomate CLR Feromoner Feromonforvirring. Bruges til bekæmpelse af populationer af insekter i æble- og pæreproduktion.
Rotstop SC og Rotstop WP Phlebiopsis gigantea Bekæmpelse af rodfordærversvampen, der kan optræde og opformeres fra nåletræstubbe efter fældning af træer i skovbruget.

Flere forskellige sneglemidler

Ferriphosfat Bekæmpelse af snegle.

Trico og Trico-garden

Fårefedt Afskrækning af hjortevildt