Professionel og ikke-professionel brug af midler

Opdeling af sprøjtemidler i to grupper.
Det er ikke alle sprøjtemidler, man som privat haveejer må købe – hverken i butikker eller på nettet.

Billedet viser en privat der sprøjter med sprøjtemiddel kontra en landmand i en traktor.

Alle lande i EU er forpligtet til hver især at opdele de godkendte sprøjtemidler i to grupper: Midler til professionel brug og midler til ikke-professionel brug. På denne side kan du læse, hvordan vi i Danmark har valgt at lave denne opdeling. Læs om: