Professionel brug af sprøjtemidler

Sprøjtemidler til professionel brug må kun købes og bruges af professionelle brugere, som har gennemført den nødvendige uddannelse (fx sprøjtecertifikat, sprøjtebevis eller hånd- og rygsprøjtecertifikat) eller som på anden måde har erhvervet sig særlige kompetencer på området, som Miljøstyrelsen har anerkendt.

Du skal som professionel bruger være autoriseret i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB), for at du må anvende sprøjtemidler og for at forhandlerne kan sælge sprøjtemidlerne til dig.

Du kan i særlige tilfælde godt bruge sprøjtemidler til professionel brug, uden at dette sker i erhvervsmæssig sammenhæng. Dette er dog under forudsætning af, at du har den påkrævede uddannelse og opfylder krav om autorisation.

Det gælder fx, hvis du er landmand og har et sprøjtecertifikat. Da må du gerne bruge sprøjtemidler til professionel brug i din egen private have, forudsat at etiket-teksten bliver overholdt. Det vil fx sige, at midlet anvendes i den korrekte dosering og kun til den særlige anvendelse, midlet er godkendt til. På samme måde må du som fx en hobbyvinavler med en S1- eller S2-autorisation bruge sprøjtemidler til professionel brug i din vinmark, selv om det ikke er i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter.

 

Under godkendte sprøjtemidler til professionel brug er der en lille gruppe af sprøjtemidler, der kan købes og bruges uden brugeren har gennemgået en uddannelse og uden autorisation. Denne lille gruppe af sprøjtemidler anvendes bl.a. i økologisk jordbrug, og Miljøstyrelsen har vurderet, at de ikke udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Kriterierne for sprøjtemidler, der kun må bruges professionelt, men som ikke kræver autorisation at købe og bruge er:

  • Sprøjtemidler godkendt til ikke-professionel brug.
  • Klar-til-brug produkter, der forhandles som dispensere eller i en afmålt mængde på væskeform, der blot skal fortyndes i vand før brug.
  • Uproblematiske sprøjtemidler,  som udelukkende indeholder et aktivstof, der enten er en naturligt forekommende, en uorganisk forbindelse, en mikroorganisme eller et insektferomon.

Hvis sprøjtemidlet er behæftet med en sundheds- eller miljøklassificering, skal midlet være i en form (fx som tabletter, vandopløselig pose) eller dispenseringsbeholder, der minimerer kontakt med selve sprøjtemidlet.

Har man ikke en af de påkrævede uddannelser (sprøjtecertifikat/sprøjtebevis/hånd- og rygpsrøjtecertifikat) må man kun bruge de kategorier af sprøjtemidler, der er nævnt ovenfor.

Miljøstyrelsen foretager på baggrund af kriterierne en vurdering af, hvilke specifikke midler der kan købes og bruges af personer uden uddannelse og autorisation.

Det er op til godkendelsesindehaverne af de enkelte sprøjtemidler (det vil sige kemikaliefirmaer) at søge Miljøstyrelsen om godkendelse til, at de kan påføre følgende sætning på etiketten af sådanne produkter:
”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen autorisation.”

I tabellen nedenfor ses de sprøjtemidler, der kan anvendes til professionel brug, selvom sprøjteføreren ikke har sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis.

Listen er senest opdateret maj 2020

MiddelAktivstofAnvendelsesområde
Isomate CLR Feromoner Feromonforvirring. Bruges til bekæmpelse af populationer af insekter i æble- og pæreproduktion.
Rotstop SC (L) Phlebiopsis gigantea Bekæmpelse af rodfordærversvampen, der kan optræde og opformeres fra nåletræstubbe efter fældning af træer i skovbruget.

Flere forskellige sneglemidler

Ferriphosfat Bekæmpelse af snegle.

Dutch Trig

Mikroorganismen: Verticillium aboatrum strain WCS850 Bekæmpelse af elmesyge