S3-autorisation - anvendelse af bejdsningsmidler

Hvilke rettigheder giver en S3-autorisation?

Du skal have en S3-autorisation via MAB , hvis du kun har behov for at bruge sprøjtemidler i forbindelse med bejdsning af korn, frø, kartofler mv. eller midler til spirehæmning af fx kartofler og andre grøntsager og frugter på lagre.

Med en S3-autorisation kan du også købe sprøjtemidler godkendt til professionel brug. 

Har du allerede en sprøjtecertifikat og en S1-autorisation, er dette tilstrækkeligt, og du har i så fald ikke behov for en S3-autorisation.

Der vil i løbet af 2020 her på siden blive lanceret en e-læringsuddannelse svarende til et halvdagskursus rettet mod bejdsepersonale.

Miljøstyrelsen forventer i løbet af 2020 at udbyde en ny uddannelse til dette område i form af en e-læringsuddannelser svarende til ½ dags uddannelse. Hidtil har der ikke eksisteret en uddannelse rettet mod personer, der er beskæftiget med bejdsning af korn, frø og kartofler. Det vil frem til den nye uddannelse bliver lanceret her på siden, være muligt at ansøge om ankerkendelse af kompetencer for opnåelse af S3-autorisation i MAB. 

Har du allerede et sprøjtecertifikat og en S1-autorisation, er der ikke krav om en S3-autorisation.

For at få accept af dine kompetencer med henblik på en S3-autorisation, ønsker Miljøstyrelsen oplysninger om:

  • erfaringer
  • gennemførte kurser mv.
  • hvor du er beskæftiget
  • hvilke typer arbejdseopgaver du varetager.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat specifikke krav til hvilke erfaringer en S3-autorisation vil kræve, og der er ikke fastsat kriterier for, hvilken dokumentation du skal forelægge som fyldestgørende viden på området.

For at få en S3-autorisation skal du således via MAB søge om at få dine kompetencer vurderet af Miljøstyrelsen, som herefter kan anerkende dem. Du sender en ansøgning via MAB , og hvis du herefter modtager en accept fra Miljøstyrelsen via din digitale postkasse, skal du efterfølgende igen via MAB autorisere dig for at få din S3-autorisation.

En S3-autorisation vil være gyldig i op til fire år, hvorefter den skal generhverves via MAB. Når e-læringskurset udbydes, skal alle der ønsker at opnå eller ønsker at bibeholde en eksisterende S3-autorisation gennemføre denne nye e-læringsuddannelse. Personer, der allerede har fået en S3-autorisation, vil få nærmere oplysning om den nye uddannelse inden deres autorisation udløber. Oplysningerne sendes til deres digitale postkasse.

Miljøstyrelsen etablerer en digital fuldmagtsordning, hvorved man kan give fuldmagt til en anden person, som kan bistå en med at erhverve en autorisation i MAB, hvis man ikke kan benytte NemID Privat. Denne løsning forventes implementeret pr. 1. november 2020. Indtil da vil det være muligt at søge om dispensation fra kravet om autorisation i MAB, hvis der er særlige omstændigheder, som gør, at man ikke kan bruge NemID Privat.

Ansøgningsskemaet findes her.

Overtræder du reglerne om autorisation, kan du straffes med bøde. Autorisation kan i helt særlige tilfælde frakendes igen, hvis du dømmes for grove og gentagne overtrædelser af reglerne på området.

Sådan autoriserer du dig i MAB

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Sådan tilknytter du din autorisation til en virksomhed

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.