S3-autorisation - anvendelse af bejdsningsmidler

Hvilke rettigheder giver en S3-autorisation?

Du skal have et bejdsecertifikat, hvis du arbejder med bejdsning af udsæd, læggemateriale mv. Dette krav gælder dog ikke, hvis du allerede har en S1-autorisation i MAB. Bejdsemiddelcertifikat opnår du, hvis du gennemfører e-læringskurset i håndtering af bejdsemidler.

Tilmeld dig e-læringskurset

Du kan tilgå kurset her. For at få adgang til det kursus, du ønsker at gennemføre, skal du først tilmelde dig.

Når du har tilmeldt dig, vil du dagen efter modtage en mail sendt til den e-mailadresse, du skriver på tilmeldingen. I mailen står der, at du nu er klar til at logge ind på kurset med din Uni-login eller dit Nem-ID. Endvidere er der et link til kurset i mailen.

Efter e-læringskurset

Efter du har gennemført kurset, skal du søge anerkendelse i MAB for at erhverve din S3-autorisation og logge på Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

Efter du er logget ind, skal du følge anvisningerne på siderne.

Ansøg om autorisation

Under fanen ”Få en autorisation” skal du læse og acceptere vilkårene. Herefter trykker du på ”Søg om anerkendelse”. Her effter skal du i feltet ”Vælg autorisationstype” vælge ”S3”. Du skal vælge ”E-læringskursus” i feltet ”Navn på uddannelse”. I feltet uddannelsessted skal du ikke skrive noget. I feltet ”Begrundelse” skal du oplyse CVR-nummer på den virksomhed, du er beskæftiget i.

På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen ansøgningen og træffer afgørelse om eventuel anerkendelse. Beslutningen træffes på baggrund af, hvorvidt du har gennemført nærværende e-læringskursus om håndtering af bejdsemidler og Miljøstyrelsen kontrollerer, om du har oplyst CVR-nr. på arbejdsgiver. Årsagen er, at alle har mulighed for at gennemføre e-læringskurset, men kun personer beskæftiget med bejdsning kan erhverve en S3-autorisation og få mulighed for at købe og anvende professionelle pesticider.

Miljøstyrelsen kan løbende bede fx bejdsevirksomheder om at bekræfte ansættelsen af S3-autoriserede medarbejdere.

Overtræder du reglerne om autorisation, kan du straffes med bøde. Autorisation kan i helt særlige tilfælde frakendes igen, hvis du dømmes for grove og gentagne overtrædelser af reglerne på området.

Sådan autoriserer du dig i MAB

Sådan tilknytter du din autorisation en virksomhed