S2-autorisation - Hånd- og rygsprøjtecertifikat

Hvilke rettigheder giver et hånd- og rygsprøjtecertifikat og en S2-autorisation?

Du skal have et hånd- og rygsprøjtecertifikat og erhverve en S2-autorisation via MAB , hvis du ønsker at:

  • købe og bruge sprøjtemidler godkendt til professionel brug og ønsker at udbringe disse med en hånd- eller rygsprøjte med et tankvolumen på maksimalt 25 liter .
  • udbringe alle former for granulater via granulatspredere eller med hånden og påsmøring af midler, herunder til ukrudtsbekæmpelse eller som repellenter.
  • sælge plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til ikke-professionel brug.

Hvis du ønsker at udbringe de professionelle midler med en større sprøjte end anført her, skal du have et sprøjtecertifikat og en S1-autorisation.

Mulighed for dispensation

Det er i særlige situationer muligt at søge om dispensation, hvis man på baggrund af en S2-autorisation ønsker at udbringe sprøjtemidler med sprøjter, der har en lidt større tankvolumen end 25 liter. Ansøg da Miljøstyrelsen om dispensation fra reglerne, ved at sende en ansøgning til . Anfør hvor stor sprøjten er, hvilken type sprøjte der er tale om, fx om der er tale om en sprøjte med lanse, ca. hvor mange timer du sprøjtes årligt, hvilke type sprøjtearbejde der er tale om, den beskæftigelse du har, hvor sprøjtearbejdet indgår i og evt. andre relevante oplysninger.

Har du allerede et sprøjtecertifikat og en S1-autorisation, behøver du ikke i tillæg at have en S2-autorisation for at sprøjte med fx rygsprøjte.

Fra 1. juli 2020 vil forhandlere af sprøjtemidler kræve, at du dokumenterer din autorisation ved at oplyse autorisationsnummerr, eller oplyser CVR nummer for den virksomhed du arbejder for, og som din autorisation er knyttet til.  

Uddannelsen kan erhverves på en række AMU-centre. Klik her og søg på nummer 48170. Så vil du kunne se hvilke skoler der udbyder kurset og hvornår.  Her kan du også tilmelde dig et kursus. Uddannelsen varer to dage og har en lille afsluttende prøve, som du skal bestå for at erhverve et certifikat.

Når du har gennemført uddannelsen, kan du autorisere dig i MAB. Det kan tage et par dage efter end kursus, før autorisationen kan gennemføres.

I tidligere gældende bekendtgørelse indgik en uddannelse kaldet sprøjtebevis, som nu er nedlagt. Men de personer, der har gennemført sprøjtebevis-uddannelsen, kan fortsat anvende denne som grundlag for at anvende og købe sprøjtemidler. Men du skal i så fald have opdateret dine kompetencer med et opfølgningskursus indenfor de seneste 4 år. Sprøjtebeviset kan danne grundlag for enten en S1- eller S2-autorisation, som forklaret i det følgende:

Har du etableret dig i egen eller forpagtet virksomhed før 1991, og har du et sprøjtebevis fra før sommeren 2016, sidestilles denne uddannelse med et sprøjtecertifikat. Er sprøjtebeviset mere end fire år gammelt, er det kun gyldigt, hvis du har gennemført et opfølgningskursus indenfor de seneste fire år. I så fald kan du erhverve en S1-autorisation.

Har du ikke etableret dig i egen virksomhed før 1991, vil du med et sprøjtebevis kunne få en S2-autorisation. Det forudsætter, at sprøjtebeviset ikke er mere end fire år gammelt eller, at du har taget et opdateringskursus indenfor de seneste fire år.

Hvert 4. år skal alle med et hånd- og rygsprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis gennemføre et opfølgningskursus for at forlænge gyldigheden af deres certifikat.

Det var fra august 2019 muligt at deltaget i et opfølgningskursus for at kunne forny dit hånd- og rygsprøjtecertifikat og dermed din S2-autorisation.

Opfølgningskurset er af fire timers varighed og inkluderer ikke prøveaflæggelse. Du kan finde de udbudte kurser og tilmelde dig ved at gå til denne side, og i søgefeltet anføre kursusnummeret 49491. Du skal efter kurset selv autorisere dig i MAB.

Da der i en periode ikke har været muligt at deltage i et sådant opdateringskursus, har Miljøstyrelsen administrativt forlænget de S2-autorisationer, der ville udløbe. De er forlænget frem til 1. juli 2020. Fra den dato bliver det ifølge Autorisationsbekendtgørelsen et krav, at man skal autoriseres for at kunne anvende og købe sprøjtemidler godkendt til professionel anvendelse. 

Du kan få en S2-autorisation, hvis du opfylder en af følgende tre punkter:

  • har et hånd- og rygsprøjtecertifikat og evt. opfølgningskursus, hvis uddannelsen er gennemført for mere end 4 år siden.
  • har sprøjtebevis (uddannelse udbudt frem til sommeren 2016), som er mindre end 4 år gammelt eller suppleret med et opfølgningskursus.
  • har erhvervet særlig viden og kompetencer om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler udbragt med hånd- og rygsprøjte. Miljøstyrelsen vil vurdere og evt. acceptere sådanne kompetencer på baggrund af en ansøgning, der indsendes via MAB.

Miljøstyrelsen etablerer en digital fuldmagtsordning, hvorved man kan give fuldmagt til en anden person, som kan bistå en med at erhverve en autorisation i MAB, hvis man ikke kan benytte NemID Privat. Denne løsning forventes implementeret pr. 1. november 2020. Indtil da vil det være muligt at søge om dispensation fra kravet om autorisation i MAB, hvis der er særlige omstændigheder, som gør, at man ikke kan bruge NemID Privat.

Ansøgningsskemaet findes her.

Overtræder du reglerne om autorisation, kan du straffes med bøde. Autorisationen kan i helt særlige tilfælde frakendes igen, hvis du dømmes for grove eller gentagne overtrædelser af reglerne på området.