Sprøjtecertifikat S1

Hvilke rettigheder giver et sprøjtecertifikat og en S1-autorisation?

Du skal have et sprøjtecertifikat og erhverve en S1-autorisation via MAB , hvis du ønsker at:

  • Sælge og købe sprøjtemidler godkendt til professionel brug.
  • Udbringe professionelle sprøjtemidler med fx en marksprøjte, tågesprøjte eller andre større sprøjter.

Har du kun behov for at kunne udbringe sprøjtemidler med en hånd- eller rygsprøjte, kan du nøjes med et hånd- og rygsprøjtecertifikat, og herefter erhverve en S2-autorisation  via  MAB  (læs mere her om Hånd- og rygsprøjtecertifikat – S2-autorisation).

En S1-autorisation giver også samme rettigheder som S2-, S3- og F1-autorisationer. Benytter du fx rygsprøjte og har en S1-autorisation, skal du altså ikke have en S2-autorisation.

Frist for autorisation i MAB

Forhandlere af sprøjtemidler vil først fra 1. juli 2020 kræve, at du dokumenterer din autorisation ved at oplyse autorisationsnummer. Har du allerede den nødvendige uddannelse, vil du kunne autorisere dig i MAB nu alternativt kan du vente til næste gang tager din uddannelse/opdateringskursus. Men venter du, skal der i din virksomhed forefindes en underskrevet tro-og-love erklæring.

Sprøjtecertifikatuddannelsen

Et sprøjtecertifikatkursus tager 74 timer. Det omfatter eksempelvis lovgivning, sprøjteteknikker, nye skadevoldere, beslutningsstøttesystemer, oplysninger på etiketten og integreret plantebeskyttelse.

Kurset tages oftest som et led i en erhvervsuddannelse som landmand, gartner, anlægsgartner/greenkeeper eller skovbruger mv. Det er også muligt at gennemføre uddannelsen som et to ugers AMU kursus, hvor skolerne har mulighed for at udbyde kurset som delvist selvstudie.

Sprøjtecertifikatet er gyldigt i fire år fra udstedelsen og skal som nævnt følges op med en autorisation. Ønsker man efter de fire år fortsat at have en S1-autorisation, skal man gennemføre et opdateringskursus, som igen skal følges op med en autorisation.

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat

Hvert 4. år skal alle med et sprøjtecertifikat gennemføre et opfølgningskursus for at forlænge gyldigheden af sit certifikat. Skulle der opstå en kort periode, fx af en måneds varighed eller lign. i vinterhalvåret, hvor ens opdateringscertifikat er udløbet inden man gennemfører et nyt opdateringskursus, medfører det ikke, at gyldigheden af det oprindelige sprøjtecertifikat bortfalder. Men man har i den mellemliggende periode ikke tilladelse til at udføre sprøjtearbejde eller på anden måde håndtere pesticider.

Du kan få oplysninger om opdateringskurser via de lokale landboforeninger, som udbyder kurser i samarbejde med en række landbrugsskoler. Du kan også finde kurser ved at gå til hjemmesiden www.efteruddannelse.dk for at fremsøge de opdateringskurser, som uddannelsesinstitutioner udbyder landet rundt (som AMU kursus) og tast et af følgende numre i søgefeltet:

48175 (landbrugs-opfølgningskurser),

47586 (gartneri-opfølgningskurser),

48076 (skovbrugs-opfølgningskurser) eller

48142 (anlægsgartner, greenkeeper).

Det er også her, man tilmelder sig kurser.

Kurset er af 7,4 timers varighed og inkluderer ikke prøveaflæggelse. Du skal efter kurset eller i forbindelse med deltagelsen i kurset autorisere dig i MAB. Det skal du gøre hver gang du gennemfører et opdateringskursus.

Vejledning til gennemførelse af sprøjtecertifikatuddannelsen

Miljøstyrelsen arbejder på en ny vejledning (til brug for underviserne på sprøjtecertifikat-kurserne), der beskriver hvordan uddannelsesinstitutionerne skal tilrettelægge sprøjtecertifikatkurserne. Vejledningen ventes at træde i kraft i løbet af 2018. Det forventes, at sprøjtecertifikat-uddannelsen ændres i 2019, så den (for nogle erhvervsgrene) vil bestå af færre end de nuværende indeholde fire delprøver. Når udarbejdelsen af den nye vejledning er afsluttet, vil du kunne finde den her på siden med angivelse af, hvornår den skal følges. Den eksisterende vejledning til gennemførelse af sprøjtecertifikatuddannelsen kan læses her .

Forudsætning for at kunne få en S1-autorisation

Du kan få en S1-autorisation, hvis du har:
sprøjtecertifikat erhvervet indenfor de seneste fire år forud for autorisationen.

  • sprøjtebevis erhvervet indenfor de seneste fire år forud for autorisationen (kun relevant for jordbrugere, etableret i egen bedrift før 1991).
  • enten et sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis, der er mere end fire år gammelt. I så fald skal du i tillæg have gennemført mindst et opfølgningskursus indenfor de seneste fire år.
  • en agronomuddannelse, en skovteknikeruddannelse eller anden relevant uddannelse. I tillæg skal alle delprøver, der indgår i sprøjtecertifikatuddannelsen være bestået, og du skal dermed have erhvervet et sprøjtecertifikat på den måde.
  • erhvervet tilsvarende kompetencer via fx uddannelse mv. i udlandet, som Miljøstyrelsen har anerkendt. Miljøstyrelsens anerkendelse af anden kompetence/uddannelsen i udlandet kan søges via MAB .

Autorisationen vil gælde til den dato, hvor det seneste uddannelsescertifikat er fire år gammelt. For personer med anden evt. udenlandsk uddannelse vil den gælde indtil Miljøstyrelsens brev med anerkendelse af personens øvrige kompetencer er fire år gammelt.

Fratagelse af autorisation

Overtræder du reglerne om autorisation, kan du straffes med bøde. Autorisationen kan i helt særlige tilfælde frakendes, hvis du dømmes for grove eller gentagne overtrædelser af reglerne på området.