Krav om uddannelse og autorisation

Uanset om du sprøjter på en golfbane, på kommunens fortove, på en mark, i et væksthus, i skoven eller ethvert andet sted, så gælder kravet til uddannelse og autorisation for professionelle brugere.

Billede af autorisationssystem for bekæmpelsesmidler

Fra 1. juli 2020 gælder krav om autorisation. Man skal derfor opfylde visse uddannelseskrav.

Fra 1. juli 2020 kan salg af sprøjtemidler til professionelle brugere kun ske til personer, der overfor forhandleren kan dokumentere, at de har den relevante autorisation og dermed den nødvendige uddannelse. Man skal dermed kunne dokumentere, at man er optaget i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) og dermed kan oplyse sit autorisationsnummer.

Gå til Miljøstyrelsens autorisationssystem for bekæmpelsesmidler (MAB)

Få et overblik over alle typer af autorisationer og udannelseskrav.

Autorisationsnummeret er personligt og gælder kun for den person, der opfylder uddannelseskravene.

Når en virksomhed efter 1. juli 2020 ønsker at købe sprøjtemidler godkendt til professionel brug, skal enten ejeren eller en medarbejder have en autorisation i MAB. Er det medarbejderen der er autoriseret, kan personen angive i MAB, hvilken virksomhed man er ansat i, ved at oplyse virksomhedens CVR nummer. Man knytter dermed medarbejderesn autorisation til virksomhedens CVR nr. Er det ejeren selv der er autoriseret, skal ejeren selv tilknytte sin autorisation til virksomhedens CVR nr. Uanset hvem af dem der er knyttet til virksomhedens CVR nr., så kan virksomheden herefter købe sprøjtemidler til professionelt brug. Forhandleren vil da nemt kunne tjekke, at der til virksomhedens CVR nr. er knyttet en autoriseret medarbejder, og at salget af sprøjtemidler dermed er lovligt. Er ejeren eller medarbejderen ikke tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, skal de ved køb af pesticider oplyse deres autorisationsnummer.

En elev, der som led i sin uddannelse udfører bekæmpelse under en arbejdsgivers instruktion, er undtaget fra kravet om autorisation, så længe instruktøren har en autorisation.

Få overblik over alle autorisationer, tilknyttede uddannelser, længden af disse mv. i dette skema autorisationer og tilknyttede uddannelse.

Få uddybende information om:

Har du den krævede uddannelse, gå direkte til MAB  og få din autorisation.

Sprøjtejournaler

Læs her om kravene til registrering af forbruget af sprøjtemidler (sprøjtejournaler) og kontrol med pesticidregler.