Krav om uddannelse og autorisation

Sprøjtemidler godkendt til professionel brug må kun købes og bruges af professionelle brugere, som har gennemført den nødvendige uddannelse og som har den nødvendige autorisation i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler - MAB. Det gælder uanset om du sprøjter på en golfbane, på kommunens fortove, på en mark, i et væksthus, i skoven eller ethvert andet sted.

Billede af autorisationssystem for bekæmpelsesmidler

Gå til Miljøstyrelsens autorisationssystem for bekæmpelsesmidler (MAB)

Dokumentation af autorisation

Fra 1. juli 2020 gælder krav om autorisation. Man skal derfor opfylde visse uddannelseskrav for at kunne få en autorisation.

Fra 1. juli 2020 kan salg af sprøjtemidler til professionelle brugere kun ske til personer, der over for forhandleren kan dokumentere, at de har den relevante autorisation. Man skal dermed kunne dokumentere, at man er registreret i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) og dermed kan oplyse sit autorisationsnummer.

Autorisationsnummeret er personligt og gælder kun for den person, der opfylder uddannelseskravene.

Når en virksomhed efter 1. juli 2020 ønsker at købe sprøjtemidler godkendt til professionel brug, skal enten ejeren eller en medarbejder have en autorisation i MAB. Er det medarbejderen der er autoriseret, kan personen angive i MAB, hvilken virksomhed man er ansat i, ved at oplyse virksomhedens CVR nummer. Man knytter dermed medarbejderen autorisation til virksomhedens CVR nr.

Er det ejeren selv der er autoriseret, skal ejeren selv tilknytte sin autorisation til virksomhedens CVR nr. Uanset hvem af dem der er knyttet til virksomhedens CVR nr., så kan virksomheden herefter købe sprøjtemidler til professionelt brug.

En elev, der som led i sin uddannelse udfører bekæmpelse under en arbejdsgivers instruktion, er undtaget fra kravet om autorisation, så længe instruktøren har en autorisation.

Forhandleren vil da nemt kunne tjekke, at der til virksomhedens CVR nr. er knyttet en autoriseret medarbejder, og at salget af sprøjtemidler dermed er lovligt. Er ejeren eller medarbejderen ikke tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, skal de ved køb af pesticider oplyse deres autorisationsnummer.

Driftsmeddelelse MAB

Det er ikke muligt at logge på MAB d. 17. maj 2022 kl. 20 - 24 pga. opdatering af NemLog-in. Se evt. denne besked.

Sådan autoriserer du dig i MAB

Sådan tilknytter du din autorisation en virksomhed