Krav om uddannelse og autorisation

Uanset om du sprøjter på en golfbane, i en offentlig park, på en mark, i et væksthus, i skoven eller ethvert andet sted, så gælder kravet til uddannelse og autorisation for professionelle brugere.

Billede af autorisationssystem for bekæmpelsesmidler

Der indfases fra 2016 og over de næste fire år frem til 1. juli 2020 krav om autorisation. Det kræves i den forbindelse, at man opfylder visse uddannelseskrav. Reglerne betyder, at fra 1. juli 2020 kan salg af professionelle sprøjtemidler kun ske til personer, der overfor forhandleren kan dokumentere, at de har den nødvendige uddannelse. Det sker ved at dokumentere, at man er optaget i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler, MAB og dermed kan oplyse sit autorisationsnummer.

 Gå til autorisationssystem for bekæmpelsesmidler

Få et overblik over alle typer af autorisationer og udannelser, der kræves.

I perioden 1. oktober 2016 og frem til 1. juli 2020 gælder, at man enten skal være autoriseret i MAB eller have udfyldt en tro-og-lov erklæring. Hent erklæringen, som kan printes, udfyldes og underskrives.

Autorisationsnummeret er personligt og gælder kun for den person, der opfylder uddannelseskravene. Skal en virksomhed efter 1. juli 2020 kunne købe sprøjtemidler, godkendt til professionel brug, skal enten ejeren eller en medarbejder have en autorisation i MAB. Er det medarbejderen der er autoriseret, kan personen angive i MAB, hvilken virksomhed man er ansat i, ved at oplyse virksomhedens CVR nummer. Dermed knyttes medarbejderens autorisation til virksomheden, hvorved virksomheden kan købe professionelle pesticider, som kan bruges af den/de medarbejdere, der har en autorisation.

En elev, der som led i sin uddannelse udfører bekæmpelse under en arbejdsgivers instruktion er undtaget fra kravet om autorisation, så længe instruktøren har en autorisation.

I dette skema Autorisationer og tilknyttede uddannelse  kan du få overblikket over alle autorisationer, tilknyttede uddannelser, længden af disse mv. Du kan også gå direkte til uddybende information om:

Sprøjtejournaler

Læs her om kravene til registrering af forbruget af sprøjtemidler (sprøjtejournaler) og kontrol med pesticidregler.