Ikke-professionelle midler

Visse sprøjtemidler kan købes og bruges af alle, også af private forbrugere uden sprøjtecertifikat. Sådanne sprøjtemidler er godkendt til ikke-professionelle brugere.

Miljøstyrelsen har fastsat nogle kriterier, der skal være opfyldt for de sprøjtemidler, som må købes og anvendes af ikke-professionelle brugere uden uddannelse og autorisation. Sprøjtemidler, der kan købes og bruges af ikke-professionelle brugere, skal derfor opfylde visse kriterier vedrørende midlernes sundhedsmæssige egenskaber, og de må kun forhandles i så små pakninger, at midlet maksimalt kan bruges på 1.000 m2

Flere detaljer om kriterierne kan læses i dette dokument.

Lister over sprøjtemidler der må sælges til og købes af ikke-professionelle brugere kan du se her  

På etiketten for sprøjtemidler til ikke-professionel brug står følgende tekst:

”Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle brugere fx private haveejere og kræver ikke autorisation.”

Vælger man at anvende sprøjtemidler til ikke-professionel brug i erhvervsmæssig sammenhæng, gælder der dog et krav om, at man har sprøjtecertifikat eller hånd- og rygsprøjtecertifikat.