Synsvirksomheder

Det kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen, hvis din virksomhed skal udføre lovpligtigt syn af sprøjter. Der kan løbende indgives ansøgning om godkendelse som synsvirksomhed. Ansøgningen behandles hurtigst muligt og senest indenfor 1 måned.

Dispensation til at syne sprøjter udendørs ved synsvirksomhed (ændring pr. 1. juli 2022)

Synsvirksomheder, der ønsker at syne sprøjter på jordarealer, der er tilknyttet synsvirksomheden, skal ansøge Miljøstyrelsen om dispensation hertil, idet dette ellers ikke er tilladt at syne på sådanne arealer efter 1. juli 2022. Du ansøger ved at udfylde og indsende dette ansøgningsskema

Har du spørgsmål i den forbindelse, kontakt da Miljøstyrelsen på mail: Obfuscated Email.

Ansøgning om godkendelse som synsvirksomhed

Her finder du ansøgningsskema, som skal udfyldes, hvis du ønsker at få din virksomhed godkendt som synsvirksomhed. Ansøgning skal sendes til Obfuscated Email.

Her finder du listen over godkendte synsvirksomheder - senest opdateret den 4. juli 2022.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysning om virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og selskabsform. Herudover skal ansøgningen vedlægges dokumentation for, at virksomheden omfatter mindst en person, som er uddannet som maskiningeniør, smed, mekaniker, landbrugsmaskinmekaniker eller anden tilsvarende uddannelse eller som kan dokumentere praktisk erfaring, som sætter den pågældende i stand til at vurdere sprøjters tekniske tilstand og deres evne til at udbringe pesticider i overensstemmelse med brugsanvisningen for den pågældende sprøjte.

Besidder ansøgeren ikke nogen af de nævnte uddannelser men f.eks. har adskillige års erfaring i reparation af landbrugsmaskiner herunder pesticidsprøjter, kan der i stedet for uddannelsesbevis vedlægges en ansættelseskontrakt og/eller en kort beskrivelse af de relevante erhvervserfaringer den pågældende person har.

Uddannelse i syn af sprøjter

Virksomheden skal endvidere dokumentere, at mindst en medarbejder er uddannet i syn af sprøjter på HEG - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (tidligere kaldet Erhvervsskolerne i Aars). Der er tale om et 4 dage langt kursus med afsluttende prøve. Synsvirksomhederne skal selv varetage kontakten til kursusudbyderen. Synsmedarbejdere skal endvidere følge de obligatoriske opfølgningskurser. Ønsker du at blive uddannet i syn af væksthussprøjter, kontakt da Miljøstyrelsen på mail adressen: Obfuscated Email

Uddannelsen i syn af sprøjter er baseret på den senest offentliggjorte vejledning i syn af sprøjter, som ses i højre side af hjemmesiden her. 

Få nærmere information om eventuelt planlagte kommende kurser og kontakt HEG hvis der er spørgsmål.

Sagsbehandlingstid

Alle ansøgninger bliver behandlet hurtigst muligt og senest i løbet af 1 måned.

Hvad koster det at ansøge?

Det er gratis at få en godkendelse som synsvirksomhed.