Synsvirksomheder

Det kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen hvis din virksomhed skal udføre lovpligtigt syn af sprøjter. Der kan løbende indgives ansøgning om godkendelse som synsvirksomhed. Ansøgningen behandles hurtigst muligt og senest indenfor 1 måned.

Her finder du ansøgningsskema, som skal udfyldes, hvis du ønsker at få din virksomhed godkendt som synsvirksomhed.

Har du spørgsmål i den forbindelse, kontakt da Miljøstyrelsen på mail: Obfuscated Email.

Her finder du listen over godkendte synsvirksomheder  - senest opdateret den 17. december 2021.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysning om virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og selskabsform. Herudover skal ansøgningen vedlægges dokumentation for, at virksomheden omfatter mindst en person, som er uddannet som maskiningeniør, smed, mekaniker, landbrugsmaskinmekaniker eller anden tilsvarende uddannelse eller som kan dokumentere praktisk erfaring, som sætter den pågældende i stand til at vurdere sprøjters tekniske tilstand og deres evne til at udbringe pesticider i overensstemmelse med brugsanvisningen for den pågældende sprøjte.

Besidder ansøgeren ikke nogen af de nævnte uddannelser men f.eks. har adskillige års erfaring i reparation af landbrugsmaskiner herunder pesticidsprøjter, kan der i stedet for uddannelsesbevis vedlægges en ansættelseskontrakt og/eller en kort beskrivelse af de relevante erhvervserfaringer den pågældende person har.

Uddannelse i syn af sprøjter

Virksomheden skal endvidere dokumentere, at mindst en medarbejder er uddannet i syn af sprøjter på HEG - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (tidligere kaldet Erhvervsskolerne i Aars). Der  er tale om et 4 dage langt kursus med afsluttende prøve. Synsvirksomhederne skal selv varetage kontakten til kursusudbyderen. Ønsker du at blive uddannet i syn af væksthussprøjter, kontakt da Miljøstyrelsen på mail adressen: Obfuscated Email

Klik på dette link for at få nærmere information om eventuelt planlagte kommende kurser og kontakt HEG hvis der er spørgsmål.

Særligt for store gartnerier

Gartnerier og planteskoler, der har mere end 30 sprøjteenheder, kan søge godkendelse som synsvirksomhed alene for virksomhedens eget sprøjteudstyr. Dette kræver, at virksomheden skal have mindst én person ansat, som har en relevant uddannelsesmæssig baggrund eller kan dokumentere praktisk erfaring med det sprøjteudstyr, der anvendes i virksomheden. Og denne person skal på lige fod med andre synsinspektører uddannes i syn af sprøjter på Erhvervsskolerne i Aars samt gennemføre 1-dags kursus i syn af væksthussprøjter, for at få mulighed for at syne sprøjter.

Sådan ansøger du

Hvis du ønsker at din virksomhed godkendt som synsvirksomhed, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du sender via e-mail til adressen Obfuscated Email  Att. Anita Fjelsted. Kontakt Miljøstyrelsen for at få tilsendt et ansøgningsskema.

Sagsbehandlingstid

Alle ansøgninger bliver behandlet hurtigst muligt og senest i løbet af 1 måned.

Hvad koster det at ansøge?

Det er gratis at få en godkendelse som synsvirksomhed.