Sådan klager du over afgørelser fra synsvirksomheder

Du kan klage over afgørelser fra synsvirksomheder af sprøjteudstyr. Synsvirksomhederne har selv pligt til at oplyse kunder om, at deres afgørelser kan indbringes for Miljøstyrelsen.

I det følgende kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at klage til Miljøstyrelsen over en afgørelse fra en synsvirksomhed, der har kontrolleret en eller flere af dine sprøjter.

Hvem kan klage?

Ejeren af en sprøjte, der har været indbragt til syn hos en godkendt synsvirksomhed, kan klage.

Du kan kun klage over afgørelser

Du kan kun klage over afgørelser om, at en sprøjte ikke bliver godkendt ved syn. Du kan således klage, hvis du er uenig i de fejl eller mangler på sprøjten, der er påpeget af synsvirksomheden, dvs. hvis du ikke mener at fejlene er til stede eller hvis du ikke mener, de er reelle.

Du skal overholde klagefristen

Hvis du vil klage, skal du sørge for at overholde klagefristen.  Fristen er på fire uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen, dvs. synsrapporten, fra synsvirksomheden.  Hvis Miljøstyrelsen modtager din klage efter udløbet af din klagefrist, vil den som udgangspunkt blive afvist.

Du skal sende din klage til Miljøstyrelsen

Du skal sende en begrundet klage til Miljøstyrelsen på e-mail Obfuscated Email, att. Pesticider og Biocider 

Miljøstyrelsen kvitterer for modtagelsen af din klage, og afgør den normalt indenfor fire uger.  Der kan dog gå længere tid, hvis sagen kræver en særlig faglig vurdering.

Klager har ikke opsættende virkning

Selvom du har klaget over en afgørelse, skal du alligevel rette dig efter den, mens din klage bliver behandlet. Det kaldes, at klagen ikke har opsættende virkning. Det betyder, at en sprøjte, der ikke er godkendt ved synet, ikke må anvendes til sprøjtning med sprøjtemidler, mens din klage bliver behandlet.
Miljøstyrelsen vender tilbage til dig

Når Miljøstyrelsen har færdigbehandlet din klage, enten fastholder styrelsen afgørelsen fra synsvirksomheden eller træffer en anden beslutning.  Miljøstyrelsen kan ændre et synsresultat for en sprøjte, hvis synet på grund af fejl har fået et forkert udfald. Miljøstyrelsen kan endvidere bede synsvirksomheden om at revurdere en afgørelse, der er klaget over (delelementer og konklusion i synsrapporten) på basis af bemærkninger til afgørelsen (dvs. synsrapporten) fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen sender sprøjteejeren, der har klaget, en skriftlig afgørelse.

Hvis du er utilfreds med afgørelsen fra Miljøstyrelsen

Hvis du er utilfreds med Miljøstyrelsens afgørelse, kan du anlægge en sag ved domstolene.