Syn af sprøjter

Pesticidsprøjter, der benyttes på fx landbrug, gartneri, frugtplantager og golfklubber, skal alle være synet, for at de anvendes til udbringning af pesticider.

Krav til brugere af sprøjteudstyr
Anvender du pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng, skal din sprøjte være synet. Du kan her læse mere om synsordningen og finde listen over hvilke virksomheder, der er godkendt til at syne sprøjter.

Krav til synsvirksomheder
Miljøstyrelsen har godkendt en række virksomheder til syn af pesticidsprøjteudstyr. Din virksomhed kan også ansøge. Læs her om kravene for at blive godkendt synsvirksomhed, om uddannelse som synsmedarebejder og om reglerne for syn af sprøjter.