Synsvirksomheder

Syn af sprøjteudstyr til udbringning af pesticider skal udføres af en synsvirksomhed, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Godkendte synsvirksomheder skal udføre syn af sprøjteudstyr i hht. sprøjtesynsbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens gældende vejledning om syn af sprøjter. (Se den aktuelle liste over godkendte virksomheder nedenfor)

Ansøgning om godkendelse som synsvirksomhed

De krav, der gælder for at blive godkendt, fremgår af kap. 3 i sprøjtesynsbekendtgørelsen.

Ansøgning om godkendelse foregår ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema sammen med relevant dokumentation til Miljøstyrelsen pr. e-mail til Obfuscated Email. Læs nærmere om kravene for godkendelse i sprøjtesynsbekendtgørelsen og i vejledningsteksten i selve ansøgningsskemaet: ansøgningsskema. Ansøgningen behandles hurtigst muligt og som regel inden for 1 måned. 

Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysning om virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer, P-nummer på den afdeling der ønskes godkendt m.m.

Miljøstyrelsen offentliggør en liste over alle godkendte synsvirksomheder, du finder den aktuelle liste her: listen over godkendte synsvirksomheder - senest opdateret den 4. juli 2022. 

Læs mere om krav til sprøjteudstyr og syn af sprøjteudstyr her: Krav til sprøjteudstyr og syn af sprøjteudstyr

Uddannelseskrav

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at virksomheden omfatter mindst en person, som er uddannet som maskiningeniør, smed, mekaniker, landbrugsmaskinmekaniker eller anden tilsvarende uddannelse, eller som kan dokumentere praktisk erfaring, som sætter den pågældende i stand til at vurdere sprøjters tekniske tilstand og deres evne til at udbringe pesticider i overensstemmelse med brugsanvisningen for den pågældende sprøjte.

Besidder ansøgeren ikke nogen af de nævnte uddannelser men f.eks. har adskillige års erfaring i reparation af landbrugsmaskiner herunder pesticidsprøjter, kan der i stedet for uddannelsesbevis vedlægges en ansættelseskontrakt og/eller en kort beskrivelse af de relevante erhvervserfaringer den pågældende person har.

Udstyrskrav til synsvirksomheder

En virksomhed skal forud for foretagelse af syn være i besiddelse af eller have adgang til følgende udstyr:

  1. En sprayscanner (eller lignende udstyr) eller en håndholdt scanner (elektronisk dysetester)
  2. Flowmåler
  3. Manometer.
  4. En trykmåler til måling af tryk i udligningskammer (test af vindkedel)
  5. Måleglas: Såfremt virksomheden ønsker at syne sprøjter med injektionssystem, skal de have måleglas som skal have en nøjagtighed på min. 2% af volumen. Det anbefales at benytte et 250 og et 1.000 ml måleglas.
  6. Relevant håndværktøj ift. de typer af udstyr, som virksomheden udfører syn af
  7. IT-kommunikationsudstyr og internetforbindelse.
  8. Opsamlingsbakke og pumpeudstyr (når forholdene betinger det).

Pris

Det er gratis at ansøge om godkendelse. Hvis virksomheden bliver godkendt, kan den derefter købe synsmærkater hos Miljøstyrelsen, som skal anvendes til godkendte sprøjter. Prisen for et synsmærkat er pr. 1.1.2023, 450 kr. pr. stk.

Uddannelse i syn af sprøjter

For at godkendte synsvirksomheder kan udføre syn af sprøjter skal synsvirksomheden desuden dokumentere, at mindst en medarbejder har bestået et femdagskursus i syn af sprøjteudstyr.  

Kurset afholdes af Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG - tidligere kaldet Erhvervsskolerne i Aars). Uddannelsen i syn af sprøjter er baseret på Miljøstyrelsens til enhver tid gældende offentliggjorte vejledning om syn af sprøjter.

Kurset omfatter syn af marksprøjter, tågesprøjter, sprøjteudstyr med roterende forstøvere, granulatspredere, vægesprøjter (også kaldet ”weed wipers”), bejdseudstyr til kartofler, sprøjteudstyr på ATV, og sprøjteudstyr på skovningsmaskiner. Hvis man består den afsluttende test erhverver man ret til at udføre syn af de nævnte typer af udstyr.

Synsvirksomhederne skal selv varetage kontakten til kursusudbyderen. Få nærmere information om planlagte kurser og kontakt HEG hvis der er spørgsmål.

Synsmedarbejdere skal endvidere altid følge de obligatoriske opfølgningskurser som Miljøstyrelsen beslutter, for at bevare retten til at syne sprøjter.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med godkendte synsvirksomheder.

 

Særligt for godkendelse til syn af væksthussprøjter

Ønsker du at blive godkendt til syn af væksthussprøjter, kræver det, ud over femdagskurset, et kursus i syn af væksthussprøjter. Ønsker du en sådan godkendelse, så kontakt Miljøstyrelsen pr. e-mail: Obfuscated Email

Krav om dispensation fra Miljøstyrelsen for at kunne syne sprøjter på et jordareal ved en synsvirksomhed el. anden virksomhed (ændring pr. 1. juli 2022)

Synsvirksomheder, der ønsker at syne sprøjter på jordarealer, der er tilknyttet synsvirksomheden, har siden 1.7.2022 skullet ansøge Miljøstyrelsen om dispensation hertil, da det ellers ikke er tilladt at syne sprøjter på sådanne arealer

Du ansøger om dispensation ved at ved at udfylde og indsende dette ansøgningsskema til Miljøstyrelsen pr e-mail til: Obfuscated Email

I ansøgningsskemaet finder du en kort vejledning om kravene for at opnå dispensation. Har du spørgsmål i den forbindelse, kontakt da Miljøstyrelsen på mail: Obfuscated Email