Nyheder om pesticider og præcisionssprøjtning

Denne side opdateres løbende med nyheder relateret til præcisionssprøjtning. 

Seminar om præcisionsjordbrug på AU Foulum den 4. november 2021

Du kan se program og tilmelde dig via dette link.

To online-møder i regi af Partnerskab om Præcisionssprøjtning den 10. november 2021

Du kan deltage og byde ind med dine forslag til nye projekter. Læs mere her

Fire online-møder i regi af Partnerskab om Præcisionssprøjtning den 19. og 21. oktober 2020.

Du kan deltage og byde ind med dine forslag til nye projekter. Læs mere her.

Seminar om præcisionsjordbrug 21. november 2019

Læs nyheden om seminaret via linket her

Her kan du se en kort film optaget på seminaret.

Fokusgruppemøde i oktober 2019

Den 3. og 7. oktober afholder Miljøstyrelsen fokusgruppemøde i regi af Partnerskab om præcisionssprøjtning. Her vil der blive lejlighed til at diskutere hvordan der i de kommende år kan etableres tætte samarbejder mellem bl.a. virksomheder, forskere, udviklere, rådgivere og jordbrugere. Formålet med disse samarbejder er at komme videre med udvikling, afprøvning og anvendelse af teknologierne, der inden for en kort årrække kan skabe store forandringer og besparelser i anvendelsen af pesticider både for så vidt angår monitering af sprøjtebehov og intelligente udbringningsteknikker. På baggrund af input på fokusgruppemøderne vil Miljøstyrelsen udbude ca. 2 mio. kr. til projekter i 2020.

Læs nyheden om fokusgruppemøderne, hvor du også finder oplysninger om tilmelding.

Mulighed for at søge Miljøstyrelsen om finansiering af projekter 

Her kan du læse en nyhed om Miljøstyrelsens finansiering af 16 projekter i 2018 og muligheden for at søge om finansiering af flere projekter i 2019-2020.

Danmarks statistik

Her ses den seneste undersøgelse fra Danmarks Statistik vedr. landbrugets anvendelse af præcisionsteknologi. Den konkluderer, at 57 % af landbrugsarealet drives ved brug af præcisionsteknologi.

Demonstrationsarrangement i kartofler

Den 18. september 2018 blev der, som et led i Partnerskab om præcisionssprøjtning, afholdt et demonstrationsarrangement om optimalt sprøjtearbejde i kartofler. Du kan se et TV-indslag om arrangementet og læse om det her og læse en artikel i Effektivt Landbrug her.

Miljøstyrelsen finansierer 12 projekter

Her kan du læse Miljø- og Fødevareministerens nyhed fra 7. september 2018 om igangsætning af 12 projekter for 1,3 mio. kr i regi af partnerskabet.