Fokusgruppe 4

Pesticidbesparende tiltag i frugtavl og væksthus

Fokusgruppe 4 ledes af: Niels Enggaard Klausen, GartneriRådgivningen

Der findes en række teknologier, som kan medvirke til at reducere anvendelsen af pesticider i frugtavl og væksthuse. Det er for eksempel sensorer til tågesprøjter til frugttræer, der automatisk lukker for sprøjte-væsken, når der ikke er noget at sprøjte på. Tilsvarende kan brug af luftassisterede sprøjtebomme i væksthus og af additiver i sprøjtevæsken øge præciseringen af sprøjtevæsken på kulturen og reducere pesticidforbruget. I denne fokusgruppe vil der være fokus på at udbrede viden om disse muligheder. Dette vil bl.a. ske gennem demonstration af maskiner og teknologier.

Her kan du læse konklusionerne fra fokusgruppe 4 fra workshop på partnerskabets Kick-off møde.

Første møde i fokusgruppen var planlagt afholdt den 6. juni 2018 kl. 13.00 – 15.30 i Odense. Men dette er foreløbigt udsat.

Er du endnu ikke tilmeldt partnerskabet, kan du gøre det ved at klikke her.