Fokusgruppe 2

Udvikling, optimering og validering af teknologier til behovsbestemt sprøjtning

Fokusgruppe 2 ledes af: Michael Nørremark, Institut for Ingeniørvidenskab, AU

På dette område vil der være fokus på nye eller mindre udbredte teknologier, som har potentiale for at reducere forbruget af pesticider. Det kan eksempelvis være gradueret tildeling, digitale beslutningsstøttesystemer, injektionssystemer, bom- og dysekontrol, samt sensorer. På området vil der bl.a. være fokus på at udvælge og demonstrere funktionelle teknologier. I den forbindelse vil der blive arbejdet med muligheder for afprøvning og færdigudvikling af lovende teknologier. Der vil være fokus på beregning af økonomisk besparelser, software kommunikation mellem forskelligt hardware og optimalt brug af data i det hele taget.

Her kan du læse konklusionerne fra fokusgruppe 2fra workshop på partnerskabets Kick-off møde og her kan du læse et lidt mere detaljeret referat af drøftelserne på mødet i fokusgruppe 2 på kick-off mødet.

Første møde i fokusgruppen blev afholdt den 31. maj 2018 kl. 13.00 – 16.00 i Horsens.

Klik her for at se programmet for fokusgruppemødet samt forslag til indsatser  (i 2018) i fokusgruppe 2.