Fokusgruppe 1

Øget anvendelse af eksisterende sprøjteteknologier i praksis

Fokusgruppe 1 ledes af: Christian Lervad-Bach, *velas

Der eksisterer velafprøvede sprøjte- og præcisionsteknologier, som kan reducere forbruget af pesticider i praktisk jordbrug. Flere af disse teknologier anvendes kun i mindre udstrækning. I Fokusgruppe 1 er der fokus på indhentning og kortlægning af erfaringerne, fordele og barrierer ved praktisk anvendelse af teknologierne. Baseret på input fra ’first mover’ landmænd, konsulenter og virksomheder m.fl. udarbejdes vejledninger for og demonstrationer af teknologier, som fungerer i praksis - og som andre jordbrugere kan lære af. I denne fokusgruppe arbejdes der for øget udbredelse, formidling og demonstration af allerede velkendte teknologier som fx optimale dyser, LED lys,  injektionssprøjter, spotspraying, automatisk lukning af bomsektioner.

Her kan du læse konklusionerne fra fokusgruppe 1 fra workshop på partnerskabets Kick-off møde og her kan du læse et lidt mere detaljeret referat af drøftelserne i fokusgruppe 1 på kick-off mødet.

Første møde i fokusgruppen blev holdt den 31. maj 2018 kl. 9.15 – 12.15 i Horsens

Klik her for at se programmet for fokusgruppemødet samt forslag til indsatser (i 2018) i fokusgruppe 1.