Fokusgrupper

4 Fokusområder

I partnerskabet er der identificeret fem fokusområder, hvor der kan gennemføres aktiviteter, som vil medvirke til at øge udvikling og anvendelse af præcisionssprøjtning.

På hvert fokusområde er der nedsat en ”fokusgruppe”, som planlægger og gennemfører aktiviteterne. Fokusgrupperne består af aktører på det pågældende område og der kan være tale om nye aktiviteter, som initieres i regi af partnerskabet, og om planlagte aktiviteter, som synliggøres og koordineres via partnerskabet.

Hvis du har ideer og forslag til aktiviteter, som kan bidrage til at øge anvendelsen af nye præcisions- og sprøjteteknologier, og har lyst til at arbejde aktivt med sådanne aktiviteter, så opfordrer vi dig til at tilmelde dig en eller flere af de fem fokusgrupper. 

Fokusgruppe 1: Øget anvendelse af eksisterende sprøjteteknologier i praksis

Fokusgruppe 1 ledes af: Christian Lervad-Bach, *velas

Der eksisterer velafprøvede sprøjte- og præcisionsteknologier, som kan reducere forbruget af pesticider i praktisk jordbrug. Flere af disse teknologier anvendes kun i mindre udstrækning. I Fokusgruppe 1 er der fokus på indhentning og kortlægning af erfaringerne, fordele og barrierer ved praktisk anvendelse af teknologierne. Baseret på input fra ’first mover’ landmænd, konsulenter og virksomheder m.fl. udarbejdes vejledninger for og demonstrationer af teknologier, som fungerer i praksis - og som andre jordbrugere kan lære af. I denne fokusgruppe arbejdes der for øget udbredelse, formidling og demonstration af allerede velkendte teknologier som fx optimale dyser, LED lys,  injektionssprøjter, spotspraying, automatisk lukning af bomsektioner.

Her kan du læse konklusionerne fra fokusgruppe 1 fra workshop på partnerskabets Kick-off møde og her kan du læse et lidt mere detaljeret referat af drøftelserne i fokusgruppe 1 på kick-off mødet.

Første møde i fokusgruppen blev holdt den 31. maj 2018 kl. 9.15 – 12.15 i Horsens

Klik her for at se programmet for fokusgruppemødet samt forslag til indsatser (i 2018) i fokusgruppe 1.

Fokusgruppe 2: Udvikling, optimering og validering af teknologier til behovsbestemt sprøjtning

Fokusgruppe 2 ledes af: Michael Nørremark, Institut for Ingeniørvidenskab, AU

På dette område vil der være fokus på nye eller mindre udbredte teknologier, som har potentiale for at reducere forbruget af pesticider. Det kan eksempelvis være gradueret tildeling, digitale beslutningsstøttesystemer, injektionssystemer, bom- og dysekontrol, samt sensorer. På området vil der bl.a. være fokus på at udvælge og demonstrere funktionelle teknologier. I den forbindelse vil der blive arbejdet med muligheder for afprøvning og færdigudvikling af lovende teknologier. Der vil være fokus på beregning af økonomisk besparelser, software kommunikation mellem forskelligt hardware og optimalt brug af data i det hele taget.

Her kan du læse konklusionerne fra fokusgruppe 2 fra workshop på partnerskabets Kick-off møde og her kan du læse et lidt mere detaljeret referat af drøftelserne på mødet i fokusgruppe 2 på kick-off mødet.

Første møde i fokusgruppen blev afholdt den 31. maj 2018 kl. 13.00-16.00 i Horsens.

Klik her for at se programmet for fokusgruppemødet samt forslag til indsatse (i 2018) i fokusgruppe 2.

Fokusgruppe 3: Teknologier til landbrugets og gartneriets rækkeafgrøder

Fokusgruppe 3 ledes af Peter Kryger Jensen, Institut for Agroøkologi, AU

I flere kulturer falder antallet af midler til plantebeskyttelse. På den baggrund er der stigende interesse for rækkedyrkning og kombinationen af mekanisk og sted-specifik plantebeskyttelse. Fokusområdet vil inddrage praktiske erfaringer med mekanisk plantebeskyttelse og kobling  med nye sprøjte- og præcisionsteknologier. Tanken er, at denne kombination vil kunne løse en række af de udfordringer, som har hindret en større udbredelse af mekanisk plantebeskyttelse og minimering i pesticidforbruget.

Her kan du læse konklusionerne fra fokusgruppe 3 fra workshop på partnerskabets Kick-off møde. Og her kan du læse et lidt længere referat af mødet.

Er du endnu ikke tilmeldt partnerskabet, kan du gøre det ved at klikke her.

Fokusgruppe 4: Pesticidbesparende tiltag i frugtavl og væksthus

Fokusgruppe 4 ledes af: Niels Enggaard Klausen, GartneriRådgivningen

Der findes en række teknologier, som kan medvirke til at reducere anvendelsen af pesticider i frugtavl og væksthuse. Det er for eksempel sensorer til tågesprøjter til frugttræer, der automatisk lukker for sprøjte-væsken, når der ikke er noget at sprøjte på. Tilsvarende kan brug af luftassisterede sprøjtebomme i væksthus og af additiver i sprøjtevæsken øge præciseringen af sprøjtevæsken på kulturen og reducere pesticidforbruget. I denne fokusgruppe vil der være fokus på at udbrede viden om disse muligheder. Dette vil bl.a. ske gennem demonstration af maskiner og teknologier.

Her kan du læse konklusionerne fra fokusgruppe 4 fra workshop på partnerskabets Kick-off møde.

Er du endnu ikke tilmeldt partnerskabet, kan du gøre det ved at klikke her.