Fokusgrupper

4 Fokusområder

I partnerskabet er der identificeret fem fokusområder, hvor der kan gennemføres aktiviteter, som vil medvirke til at øge udvikling og anvendelse af præcisionssprøjtning.

På hvert fokusområde er der nedsat en ”fokusgruppe”, som planlægger og gennemfører aktiviteterne. Fokusgrupperne består af aktører på det pågældende område og der kan være tale om nye aktiviteter, som initieres i regi af partnerskabet, og om planlagte aktiviteter, som synliggøres og koordineres via partnerskabet.

Hvis du har ideer og forslag til aktiviteter, som kan bidrage til at øge anvendelsen af nye præcisions- og sprøjteteknologier, og har lyst til at arbejde aktivt med sådanne aktiviteter, så opfordrer vi dig til at tilmelde dig en eller flere af de fem fokusgrupper. 

Fokusgruppe 1

Øget anvendelse af eksisterende sprøjteteknologier i praksis.

Fokusgruppe 2

Udvikling, optimering og validering af teknologier til behovsbestemt sprøjtning.

Fokusgruppe 3

Teknologier i landbrugets og gartneriers rækkeafgrøder

Fokusgruppe 4

Pesticidbesparende tiltag i frugtavl og væksthus