Arrangementer

Her kan du læse om arrangementer, der er planlagt gennemført i regi af partnerskabet om præcisionssprøjtning samt om andre arrangementer med tilknytning til præcisionslandbrug.

Har du kendskab til arrangementer, som med fordel kan fremgå af listen, så kontakt Ulla Jakobsen, Miljøstyrelsen på mail: Obfuscated Email

Planlagte arrangementer

Temadag om spotsprøjtning og tildelingskort for konsulenter, forskere m.fl.

25. november 2021 kl 9.30 – 15 hos Teknologisk Institut,  Agrofood Park 15, 8200 Århus N

Det er gratis at deltage. 

Afholdte arrangementer

Seminar om præcisionsjordbrug

Torsdag den 4. november kl. 9.30: AU Foulum

Læs mere om seminaret

Fokusgruppemøder - afholdes virtuelt

Onsdag den 10. november 2021

Fokusgruppe 1 kl. 10-12

Fokusgruppe 2 kl. 13-15.

Læs mere om fokusgruppemøderne og om tilmelding.

Fokusgruppemøder oktober 2020

Afvikles som online møder

Fokusgruppe 1 og 2: Mandag den 19. oktober

Fokusgruppe 3 og 4: Onsdag den 21. oktober

Program for de to dage

Seminar om præcisionsjordbrug

Torsdag 21. november 2019: Flakkebjerg i Slagelse.

Læs mere om seminaret

Fokusgruppemøde for Partnerskabets fokusgruppe 1 og 2

Torsdag 3. oktober 2019: LMO Horsens. 

Fokusgruppemøde for Partnerskabets fokusgrupper 3 og 4

Mandag 7. oktober 2019: Miljøstyrelsen i Odense

Workshop om præcisionsjordbrug og digitalisering

11. december 2018 kl. 9.30-17: adr. Scandig Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Workshoppen er gratis at deltage i og er finansieret af Promilleafgiftsfonden.

Test af sensorer til nedvisning i stub

16. november 2018 kl. 10-14 i udkanten af Aarhus.

Teknologisk institut og SEGES gennemfører projekt om test af sensorer til nedvisning i stub. Formålet er at belyse sensorers effekt til at detektere grøn biomasse. Der gennemføres test af 3 relevante sensorer og landmandspraktikerens erfaring som en vej til reduktion af pesticidanvendelse. Alle er velkomne til at se testen gennemført den 16. november 2018 på en stubmark. De deltagende virksomheder og SEGES vil være repræsenteret på dagen, og der vil være mulighed for at høre mere om brugen de forskellige sensorer – ikke kun til nedvisning. 

Til testen afprøves:

  • WeedSeeker v/ GeoTeam
  • WeedMaps v/ AgroIntelli og Datalogisk
  • Fieldscence datakort v/ Ceptu
  • Landmandspraksis 

Workshop om satellitdata til landbruget – hvad ved vi i dag, og hvordan kommer vi videre 

21. november kl. 9.30-15.00: adr. Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N

Satellitdata skaber allerede nu værdi i landbruget, men potentialerne er langt fra udnyttet. Der er udpeget en masse lovende anvendelsesmuligheder, men hvad er fup og fakta? Og hvor er udviklingen på vej hen? Teknologisk Institut, DHI og Inbiom indbyder til workshop for virksomheder, rådgivere og forskere med interesse for satellitdata til landbruget.

Læs her om arrangementet, om tilmelding, pris mv.

4 demo-arrangementer

Der afholdes i alt 4 demonstrationsdage (den 31. oktober og den 6., 13. og 14. november) kombineret med workshop, hvor emnet præcisionssprøjtning trækkes helt ned på jorden.

Det er svært for mange brugerne at danne sig et overblik og forstå brugen af præcisionsteknologien og mange mister muligheden for at forstå, hvilken positiv effekt, der kan opnås ved en præcis anvendelse af sprøjtemidler – både i forhold til landbrug og miljø, men i sidste ende også når det gælder landmandens bundlinje. De fire demonstrationsdage skal bidrage til at afhjælpe disse problemstillinger og den manglende viden. Flere virksomheder vil vise, hvordan landmanden kan udføre præcisionssprøjtning ved brug af enkle værktøjer, som allerede findes på markedet. Deltagerne får selv lov til at prøve teknologier af og får således praktisk erfaring med hjem.

Læs her om de 4 demo-arrangementer om præcisionsteknologi, som afholdes i løbet af oktober og november måned.

Golf

5. november 2018 kl 10-13.30. Adr.: Mollerup Golf Club, Mollerupvej 7, 8240 Risskov.

Dansk Golf Union og Mollerup Golf Club er vært for et demonstrationsprojekt vedr. præcisionssprøjtning på golfbaner. AgroIntelli og Teknologisk Institut deltager. 

Juletræer

Tirsdag d. 25/09-2018 kl. 16:00 til ca. 21:00. Adr.: Christian Jørgensen, Kræmmervejen 22, 8860 Ulstrup

Torsdag d. 27/09-2018 kl. 16:00 til ca. 21:00. Adr.: Lars Vittrup-Pedersen, Frørup Landevej 16, 6070 Christiansfeld 

Tirsdag d. 02/10-2018 kl. 16:00 til ca. 21:00. Adr.: DCTrees/Compac Sjælland, Merløsevej 5, 4296 Nyrup

Lær dit sprøjteudstyr at kende - demodag om sprøjteteknologi i juletræer. I tre store markdemonstrationer rundt i landet, vil der om aftenen være praktisk udførsel af sprøjtning i juletræer med en væske, som kan ses med ultraviolet lys. Desuden vil der være status på kemisk vækstregulering. Læs mere om de tre arrangementer, hvor du også kan finde programmer for de enkelte arrangementer.

Her kan man læse en artikel i Maskinbladet om de afholdt arrangementer i juletræsplantager. 

Kartofler

18. september 2018 (kl 18:00 til 22:00): Adr: Ringkøbingvej 33, 7441 Bording. 

På denne aften vil der blive sprøjtet i kartofler med en Danfoil, en Dammann med luft og en Horsch, både med forskellige dyser i normal dyseafstand, ligesom der vil blive vist, hvad der sker ved 25 cm afstand mellem dyser og sænket bom.

Helt konkret fyldes tankene med en væske, som kan ses af et ultraviolet lys, og der sprøjtes herefter rundt i marken med forskellige dyser og forskellige indstillinger. 

Arrangementet afholdes efter mørkets frembrud, og umiddelbart efter sprøjtning går LMO’s og Karup Kartoffelfabriks eksperter rundt i marken med ultraviolette lamper og viser, hvor sprøjtningen har været mest og mindst effektiv.

Se tv-indslag og læs om det afholdte arrangement

4. april 2018. Kick-off møde for partnerskab for præcisionssprøjtning - Forskningscenter Foulum. Invitationen med program for dagen.

31. maj 2018: Møde i Horsens kl. 9.30 - 12.00 for Partnerskabets Fokusgruppe 1 om øget anvendelse af eksisterende sprøjteteknologier i praksis (Læs om indhold)

31. maj 2018: Møde i Horsens kl. 13.00 - 15.30 for Partnerskabets Fokusgruppe 2 om udvikling, optimering og validering af teknologier til behovsbestemt sprøjtning (Læs om indhold).

Det oprindelig planlagte møde den 6. juni 2018 for fokusgruppe 3 og 4 er foreløbig udsat. Kontakt de to fokusgruppeledere i gruppe 3 og 4 hvis du ønsker at ingå i arbejdet i disse fokusgrupper. For fokusgruppe 3 og 4 Se kontaktoplysninger.