Projekter finansieret i 2019

Miljøstyrelsen modtog i 2019 en række projektforslag til aktiviteter, der kunne gennemføres i regi af partnerskab for præcisionssprøjtning. Her kan du få et overblik over disse projekter.

6 projekter i regi af PPS

Miljøstyrelsen har i 2019 finansieret i alt 6 projekter i regi af PPS for et samlet beløb på ca. 830.000 kr. Dertil kommer en stor del egenfinansiering fra projektdeltagerne. 

Tekn. inst., Lotte Buch

1. Gradueret vækstregulering i vinterhvede

Tekn. Inst., Mette Walter

2. Bomstabilitetens betydning for præcision

Agrointelli, Ole Green

3. Besparelsespotentiale for herbicider ved brug af robotbaseret spot-sprøjtning mod ukrudt i vinterhvede

KU, Jesper Rasmussen

4. Ned med glyphosat-forbruget via pletsprøjtning efter kort.

Spectrofly, Robert Nøddebo Poulsen

5. Drone2Drop

AU, Peter Kryger

6. Præcision af kamerastyret båndsprøjtning

4 IPM projekter

Miljøstyrelsen har endvidere finansieret 4 projekter i regi af IPM, som også har relation til emnet præcisionsteknologi. De er finansieret med et samlet beløp på ca. 660.000. Se de fire projekter i tabellen nedenfor. 

SEGES, Ghita Cordsen

1. Udbredelse af gradueret svampebekæmpelse i praksis

SEGES, Marian Thorsted

2. Vækstregulering og forsikring

FRDK, Hans Henrik Pedersen

3. Optimal ukrudtsbekæmpelse ved reduceret jordbearbejdning og præcisionssprøjtning

The AI Lab IVS, Mads Dyrmann

4. Verificering af automatisk ukrudtsgenkendelse via mobilapplikation