Projekter gennemført i 2018 i regi af partnerskab om præcisionssprøjtning

Miljøstyrelsen modtog i 2018 en lang række projektforslag til aktiviteter, der kunne gennemføres i regi af partnerskab for præcisionssprøjtning. Der blev i alt finansiering 16 projekter for et samlet beløb på ca. 1,7 mio. kr. Dertil kommer en stor del egenfinansiering fra projektdeltagerne. 

Du kan via links i oversigten nedenfor læse en kort beskrivelse af de gennemførte projekter (de sidste links indsættes i nær fremtid) og læse leverancer, idet der indgår links til rapporter, film, presseomtale mv. 

Finansierede projekter

Virksomhed/organisation

1 Case-videoer med jordbrugere, der har taget præcisionsteknologi i brug LINK

DCA, Aarhus Universitet

2 Demonstrationsarrangement vedr. præcisions-sprøjtning i kartofler LINK

LMO

3 Demonstrationsarrangementer vedr. præcisionssprøjtning i juletræer LINK

Danske Juletræer

4 Information og demonstration i brug af præcisionsteknologi LINK

Datalogisk

5 Online erfa gruppe for præcisionssprøjtning - Facebook LINK

Fieldsense

6 Efteruddannelse af medarbejdere i synsvirksomheder i korrekt dysevalg LINK og LINK til skema og LINK

SEGES

 

7 Anvendelse af præcisionsteknologi på golfbaner LINK

Dansk Golf Union

8 Kortlægning af ukrudtsintensitet LINK

SEGES

9 Kombinerede "on/off" og graduerede tildelingskort LINK

SEGES

10 Sensorer til nedvisning i stub LINK

Teknologisk Institut

11 Brug af kamerateknologi ukrudtsmonitering ved hjælp af Weedmaps LINK

Datalogisk

12 Driftsøkonomisk analyse ved graduering af svampe og vækstreguleringsmidler

IFRO

13 Marksprøjte som båndsprøjte LINK

Nordic Sugar

14 Sprøjteteknik i jordbær, bedste teknik til dækning af basis af planterne LINK

Gartnerirådgivningen

15 Afprøvning og evaluering af luftassisteret væksthussprøjte LINK

Gartnerirådgivningen

16 Udveksling af løsninger til væksthussprøjter, som forbedrer pesticidafsætning LINK og LINK

Gartnerirådgivningen