Forslag til projekter til gennemførelse i 2022

Miljøstyrelsen har på baggrund af to fokusgruppemøder, som blev afholdt 10. november 2021, modtaget i alt 31 ideer til projekter, der er foreslået gennemførelse i 2022. De modtagne forslag ses via links nedenfor.

Se overblikket over de mange forslag

De mange forslag kan også ses som mere udførlige forslag via to links nedenfor. Ønsker man at blive inddraget i et eller flere projekter, kan man kontakte de anførte kontaktpersoner.

Miljøstyrelsen forventer at kunne finansiere projekter for 1 mio. kr. i 2022 og med kontraktindgåelse i februar måned. Frem til tilbudsfristen, er der nu rig mulighed for, på baggrund af de ideer, der kan ses via de to links nedenfor at få sammensat nogle spændende projektforslag med deltagelse af forskellige partnere.  

Forslag under fokusgruppe 1

Forslag under fokusgruppe 2 

Midt i december udsender Miljøstyrelsen det egentlige udbud af et udvalg af de foreslåede projekter med forventet ansøgningsfrist medio januar måned. I den forbindelse udsendes en nyhed og en mail til alle, der er medlem af partnerskabet. Efter udbuddet kan der frem til fristen medio januar 2022 indsendes egentlige tilbud på projekter, som søges finansieret af Miljøstyrelsen.