Projekter finansieret i 2019

Miljøstyrelsen modtog i 2019 en række projektforslag til aktiviteter, der kunne gennemføres i regi af partnerskab for præcisionssprøjtning. Der blev i alt finansieret 6 projekter i regi af partnerskabet for præcisionssprøjtning for et samlet beløb på ca. 830.000 kr. Dertil kommer en stor del egenfinansiering fra projektdeltagerne. Miljøstyrelsen har endvidere finansieret 4 projekter i regi af IPM, som også har relation til emnet præcisionsteknologi. De er finansieret med et samlet beløp på ca. 660.000 kr.

Du kan via links i oversigten nedenfor læse en kort beskrivelse af de gennemførte projekter (de sidste links indsættes i nær fremtid) og læse leverancer, idet der indgår links til rapporter, film, presseomtale mv.

6 projekter i regi af PPS

Miljøstyrelsen har i 2019 finansieret i alt 6 projekter i regi af PPS for et samlet beløb på ca. 830.000 kr. Dertil kommer en stor del egenfinansiering fra projektdeltagerne. 

Finansierede projekter

Virksomhed/organisation

1. Gradueret vækstregulering i vinterhvede

Tekn. Inst.

2. Bomstabilitetens betydning for præcision

Tekn. Inst.

3. Besparelsespotentiale for herbicider ved brug af robotbaseret spot-sprøjtning mod ukrudt i vinterhvede

Agrointelli

4. Ned med glyphosat-forbruget via pletsprøjtning efter kort

KU

5. Drone2Drop

Spectrofly

6. Præcision af kamerastyret båndsprøjtning (projekt afsluttes først i 2020 - leverance kan ses senere her)

AU

4 IPM projekter

Miljøstyrelsen har endvidere finansieret 4 projekter i regi af IPM, som også har relation til emnet præcisionsteknologi. De er finansieret med et samlet beløp på ca. 660.000. Se de fire projekter i tabellen nedenfor. 

Finansierede projekter

Virksomhed/organisation

1. Udbredelse af gradueret svampebekæmpelse i praksis

SEGES

2. Vækstregulering og forsikring

SEGES

3. Optimal ukrudtsbekæmpelse ved reduceret jordbearbejdning og præcisionssprøjtning

FRDK

4. Verificering af automatisk ukrudtsgenkendelse via mobilapplikation

The AI Lab IVS