Projekter gennemført i 2018 i regi af partnerskab om præcisionssprøjtning

Miljøstyrelsen modtog i 2018 en lang række projektforslag til aktiviteter, der kunne gennemføres i regi af partnerskab for præcisionssprøjtning. Der blev i alt finansiering 16 projekter for et samlet beløb på ca. 1,7 mio. kr. Dertil kommer en stor del egenfinansiering fra projektdeltagerne. 

Du kan via links i oversigten nedenfor læse en kort beskrivelse af de gennemførte projekter (de sidste links indsættes i nær fremtid) og læse leverancer, idet der indgår links til rapporter, film, presseomtale mv. 

Finansierede projekter

Virksomhed/organisation

Case-videoer med jordbrugere, der har taget præcisionsteknologi i brug

DCA, Aarhus Universitet

Demonstrationsarrangement vedr. præcisions-sprøjtning i kartofler

LMO

Demonstrationsarrangementer vedr. præcisionssprøjtning i juletræer

Danske Juletræer

Information og demonstration i brug af præcisionsteknologi

Datalogisk

Online erfa gruppe for præcisionssprøjtning - Facebook

Fieldsense

Efteruddannelse af medarbejdere i synsvirksomheder i korrekt dysevalg og Link til skema til skema og LINK

SEGES

 

Anvendelse af præcisionsteknologi på golfbaner

Dansk Golf Union

Kortlægning af ukrudtsintensitet

SEGES

Kombinerede "on/off" og graduerede tildelingskort

SEGES

10 Sensorer til nedvisning i stub

Teknologisk Institut

11 Brug af kamerateknologi ukrudtsmonitering ved hjælp af Weedmaps

Datalogisk

12 Driftsøkonomisk analyse ved graduering af svampe og vækstreguleringsmidler

IFRO

13 Marksprøjte som båndsprøjte

Nordic Sugar

14 Sprøjteteknik i jordbær, bedste teknik til dækning af basis af planterne

Gartnerirådgivningen

15 Afprøvning og evaluering af luftassisteret væksthussprøjte

Gartnerirådgivningen

16 Udveksling af løsninger til væksthussprøjter, som forbedrer pesticidafsætning og Link til Afsluttende statusnotat

Gartnerirådgivningen