Aktiviteter gennemført i regi af partnerskabet i perioden 2018-2022

På denne side kan du orientere dig om de udbud og projekter, der er finansieret og gennemført i regi af Partnerskab om Sprøjte og præcisionsteknologi i perioden 2018-2022. Partnerskabet eksisterer ikke længere.

Projektforslag og projekter der blev udbudt til gennemførelse i 2022

Miljøstyrelsen afholdte den 10. november 2021 i alt 2 fokusgruppemøder under Partnerskab om præcisionssprøjtning. Her blev foreslået 31 projektforslag. 

Læs om de projektforslag, som MST modtog, og som af partnerskabets medlemmer er foreslået gennemført i 2022.

På baggrund af disse mange forslag valgte Miljøstyrelsen at udbyde 8 projektforlag. Der er herefter indgået kontrakter for disse projekter.  

Projektforslag og projekter der er udbudt til gennemførelse i 2021  

Læs om de projektforslag, som MST modtog for projekter til gennemførelse i 2021, samt de konkrete projekter, der blev udbudt. Siden vil blive opdateret med information om de gennemførte projekter og deres leverancer.

Projektforslag og gennemførte projekter i 2020

Læs om de projektforslag, som MST modtog for projekter til gennemførelse i 2020, samt se en oversigt over de projekter der blev gennemført. Siden vil blive opdateret med projekternes leverancer.

Projekter der er gennemført i 2019 

Miljøstyrelsen gav i februar 2019 mulighed for, at man kunne fremsende tilbud på projekter i regi af Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi. På baggrund af de modtagne tilbud har Miljøstyrelsen indgået kontrakter for 6 projekter samt 4 andre relevante projekter finansieret i regi af IPM indsats i Miljøstyrelsen. Disse er gennemført i 2019.

Læs flere detaljer om projekterne

Se skemaer med overblik over projekterne samt leverancer.

Projekter gennemført i 2018

Her kan du finde skema med kort overblik over 16 projekter, der i regi af partnerskabet er finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i 2018. 

Her kan du finde information om og leverancer for de 16 projekter, der blev gennemført med Miljøstyrelsens finansiering i 2018.

Her kan du læse om alle de 32 foreslåede aktiviteter og projekter, som blev fremsendt til Miljøstyrelsen i 2018. På baggrund af de fremsente forslag og projekttilbud, vurderede Miljøstyrelsen projekterne, bl.a. deres relevans og traf på den baggrund beslutning om, hvilke projekter der kunne finansieres.