Sprøjteteknologi

Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi i landbruget

En væsentlig indsats i Pesticidstrategien for 2017–2021 er etableringen af et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi. Partnerskabet skal fremme brugen af nye teknologier, der kan bidrage til at reducere pesticidforbruget og pesticidbelastningen i jordbrugserhvervet, samt understøtte mulighederne for at eksportere danske teknologiløsninger. 

Reduktion i vindafdrift

Hvis etiket-teksten på et sprøjtemiddel angiver et afstandskrav til fx vandløb og søer ved brug af sprøjtemidlet, kan afstanden i visse tilfælde reduceres, ved anvendelse af det rette udstyr.

Udbringning af pesticider med fly eller drone

Udbringning af pesticider med fly, helikopter eller drone er forbudt. Men man kan søge Miljøstyrelsen om dispensation fra dette forbud lige som virksomheden skal godkendes til udbringning af pesticider med drone/fly. Læs mere om dette på siden her, hvor du også kan læse om de regler, som Trafikstyrelsen er ansvarlig myndighed for, og som medfører behov for en tilladelse der fra.