Sprøjteteknologi

Præcisionsteknologi i landbruget

Med henblik på at reducere brugen af pesticider fokuserer Miljøstyrelsen på at øge brugen af præcisionsteknologier i jordbrugserhvervet. Der indgår i Pesticidstrategi 2022-2026 følgende indsats: "Miljøstyrelsen bidrager til at fremme udvikling, afprøvning og anvendelse af præcisionsteknologi, som bidrager til IPM-implementeringen og mindskning af pesticidbelastningen."  Ligeledes indgik der i Pesticidstrategien for 2017–2021 (via resistenshandlingsplanen) en indsats om etableringen af et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi. Partnerskabet blev etableret for perioden 2018 frem til udgangen af 2022, men eksisterer ikke længere. Du vil på siden her dels kunne følge de fremadrettede aktiviteter om præcisionsteknologi og dels finde oplysninger om det afsluttede Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi. 

Reduktion i vindafdrift

Hvis etiket-teksten på et sprøjtemiddel angiver et afstandskrav til fx vandløb og søer ved brug af sprøjtemidlet, kan afstanden i visse tilfælde reduceres, ved anvendelse af det rette udstyr.

Udbringning af pesticider med fly eller drone

Udbringning af pesticider med fly, helikopter eller drone er forbudt. Men man kan søge Miljøstyrelsen om dispensation fra dette forbud lige som virksomheden skal godkendes til udbringning af pesticider med drone/fly. Læs mere om dette på siden her, hvor du også kan læse om de regler, som Trafikstyrelsen er ansvarlig myndighed for, og som medfører behov for en tilladelse der fra.