Sprøjteteknologi

Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi i landbruget

En væsentlig indsats i Pesticidstrategien for 2017–2021 er etableringen af et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi. Partnerskabet skal fremme brugen af nye teknologier, der kan bidrage til at reducere pesticidforbruget og pesticidbelastningen i jordbrugserhvervet, samt understøtte mulighederne for at eksportere danske teknologiløsninger. 

Reduktion i vindafdrift

Hvis etiket-teksten på et sprøjtemiddel angiver et afstandskrav til fx vandløb og søer ved brug af sprøjtemidlet, kan afstanden i visse tilfælde reduceres, ved anvendelse af det rette udstyr.