Svar på spørgsmål om udfyldelse af IPM-skema

På siden her vil der løbende blive tilføje typiske spørgsmål og tilhørende svar relateret til kravet om udfyldelse af IPM-skema. (siden er under oprettelse)

Miljøstyrelsen har et ansøgningsskema til ansøgning om fritagelse for den digitale selvbetjeningsløsning (NemID) der ligger her og der ligger et informationsbrev her, der redegør for de forudsætninger, der kræves for at kunne opnå en fritagelse.

 

Ja, du skal udfylde IPM-skema. Hvis man har mere end 10 har dyrket areal (hertil hører også arealer med skov), og hvis man har arealer dyrket med omdriftsafgrøder, da er man pligtig til at udfylde IPM-skemaet. Man kan i bilag 3 i Vejledningen til IPM-skemaet læse mere om hvilke afgrøder, der er omdriftsafgrøder. Læs vejledningen via linket her. 

I sådanne tilfælde er det vigtigt at man i systemet klikker på: "Fortsæt som virksomhed" og ikke klikker på "fortsæt som privat person".

Hvis du kommer til at klikke på "fortsæt som privat person", er du nødt til at logge ud af systemet igen, og starte forfra med at logge ind med din NemID.