Projekter om optimalt valg af middel og dosering og resistensstrategier

Leverandør: SEGES

Kontaktperson: Jens Erik Jensen, Obfuscated Email

Formål: Formålet med pesticidbelastningsberegner er at stille et værktøj til rådighed for brugere af pesticider, så det er muligt at beregne pesticidbelastningen af de pesticider, der indgår i en jordbrugers sprøjteplan, og på baggrund af pesticidbelastningsberegneren have et grundlag for at vælge de mindst belastende pesticider.

Resultat: Data, der indgår i pesticbelastningsberegneren.

Link: Her ses link til pesticidbelastningsberegner: Pesticidbelastningsberegner

 

 

Leverandør: SEGES

Kontaktperson: Lars Bødker, Obfuscated Email

Formål: At kortlægge fund af pesticidrester i kartofler som modelafgrøde samt finde frem til en bedste praksis for behandling af afgrøderne, så risikoen for fund af pesticidrester mindskes mest muligt.

Resultat: Det er ikke muligt på baggrund af nærværende analyse at angive præcise metoder til at undgå pesticidrester i kartofler i Danmark. Men undersøgelsen indikerer, at hvis man undlader at bejdse med pulverbejdsemidler indeholdende pencycuron i spirekasser, kartoffellægger og tilkørselsvogne, og der undlades at behandle med midler indeholdende propamocarb eller der fastsættes en dato for senest anvendelse af propamocarb, må det forventes, at antallet af kartofler med restkoncentrationer af plantebeskyttelsesmidler vil kunne reduceres til et minimum.

Link til rapport.