Innovationsbrug

Miljøstyrelsen har i 2019 udbudt et flerårigt projekt om etablering af et antal IPM innovationsbrug. SEGES bød på opgaven og Miljøstyrelsen indgik en kontrakt for et større projekt, der strækker sig over de tre år 2020-2022. Du kan læse om dette projekt her. 

Leverandør: SEGES

Kontaktperson: Poul Henning Petersen, Obfuscated Email

Formål: At etablere tre innovationsbrug, dokumentere og formidle effekten af at basere beslutningerne vedr. planteproduktionen med udgangspunkt i integreret plantebeskyttelse (IPM tiltag).

I regi af Pesticidstrategi 2017-2021 blev der nedsat en IPM taskforce med det overordnede formål at bidrage til et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med udmøntning af IPM-principperne. IPM taskforcen pegede i sine anbefalinger på, at der var behov for at validere IPM strategier under praksisnære forhold, både med hensyn til strategiernes effekt på afhængighed af pesticider og konsekvenser for økonomien. Anbefalingen gik på at etablere et eller flere innovationsbrug, for at kunne vurdere en længerevarende effekt af at implementere de 8 IPM principper. På baggrund af denne anbefaling blev innovationsbrug indarbejdet i den politiske aftale.

Resultat: igangværende.

Link til SEGES hjemmeside om IPM.