Forskning om IPM

Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning dækker tilskud til forskning inden for forskningsområdet 'bekæmpelsesmidler' (pesticider, biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler).

Hvert forskningsprojekt afsluttes med en rapport, der skal sikre, at projektets resultater bliver formidles og udnyttes på optimal vis.

Links til relevante rapporter relevante for IPM kan tilgås her:

 

Genetisk baseret varsling af kartoffelskimmel angreb med biomarkører

Udvikling og afprøvning af koncept for beslutningsstøttesystem for bekæmpelse af skadevoldere i landbruget

Udvikling af nye risikomodeller for Septoria (Zymoseptoria tritici) i vinterhvede

Droner til monitering af flerårigt ukrudt i korn

Integreret ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder

Konsulenters rådgivning om bekæmpelsesmidler - muligheder og barrierer for at reducere forbruget

Droner og sted-specifik bekæmpelse af tidsler før kornhøst