Pesticidforbrug på golfbaner 2017 - 2019

Miljøstyrelsen har opgjort pesticidforbruget og -belastningen på danske golfbaner for årene 2017-2019. Styrelsen har også udarbejdet en samlet statistik for hele perioden sinde 2013, hvor kravet om at golfbanerne skal indberette pesticidforbruget til Miljøstyrelsen blev indført.

Der ses i perioden 2013-2019 et markant fald i både pesticidforbruget og - belastningen.

Du kan læse notatet baseret på data for hele perioden via linket her.

Belastningstallene for hver enkelt golfbane for hvert af årene 2017-2019 kan ses her (klik på hvert årstal, for at se oplysningerne): 2017, 2018 og 2019 

Miljøstyrelsen har også udsendt en nyhed om udviklingen i pesticidforbruget og pesticidbelastningen på golfbaner som du kan læse her.