Lovgivning

Reglerne om bl.a. indberetning og belastningslofter er fastsat i det, der populært kaldes for "golfbekendtgørelsen" (bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner).

Golf

Regler om belastningslofter 

Reglerne i golfbekendtgørelsen går ud på at begrænse brugen af sprøjtemidler mest muligt. Ikke bare i mængde, men særligt i giftighed. Det sker ved hjælp af et pointsystem baseret på de enkelte sprøjtemidlers sundheds- og miljømæssige egenskaber. Der er med andre ord sat et loft for den maksimale belastning af sprøjtemidler på den enkelte golfbane.

Klubberne kan selv sammensætte deres sprøjteplan for banerne, så de er tilpasset de skadevoldere, der er problemer med. Men klubberne skal gøre det på en måde, så de holder sig under belastningsloftet for henholdsvis svampemidler, insektmidler, vækstreguleringsmidler og ukrudtsmidler.  

Se nyhed om fastsættelse af belastningsloft for vækstreguleringsmidler.

Andre regler i golfbekendtgørelsen

Der er fastsat en række andre regler i "golfbekendtgørelsen", som golfklubberne skal være opmærksomme på. Herunder, at golfklubberne skal forebygge mod angreb af skadevoldere, og at de altid, inden de træffer beslutning om at anvende sprøjtemidler, skal undersøge, om ukrudt, skadedyr, mv. kan bekæmpes med alternative midler eller metoder i stedet for at anvende traditionelle kemiske sprøjtemidler. Der er endvidere regler om krav til driften, herunder nyanlæg, sprøjtejournaler, bekæmpelse af invasive arter, dispensation i forbindelse med nyanlæg eller væsentlige omlægninger af baner mv. 

Andre relevante miljøregler 

Golfklubber er - udover reglerne i "golfbekendtgørelsen" - omfattet af en række andre regler for brug af sprøjtemidler. Eksempelvis regler om opbevaring og anvendelse af sprøjtemidler, autorisation, om ulovlig import, syn af sprøjter, sprøjtecertifikater og opdateringskurser til sprøjteførere samt vaskepladser.

Reglerne er nærmere beskrevet på Miljøstyrelsens hjemmeside under menuen professionel bruger.