Indberetning af sprøjtemiddeldata

Her kan du få de vigtigste oplysninger om hvem, hvornår og hvilke data, der skal indberettes i Greendata.

Billedet viser én der ligger an til at slå til golfbolden.

Indberetning

Miljøstyrelsen har desværre driftsproblemer med Greendata, som skyldes et teknisk problem. Det er uvist hvornår Greendata igen er tilgængeligt. Men vi håber det sker inden uge 12. Grundet dette problem med Greendata, udskyder Miljøstyrelsen nu fristen for indberetning af brugen af pesticider fra den oprindelige frist den 1. marts til ny frist den 1. maj 2020. Vi skal anmode golfbanen om igen at forsøge at tilgå Greendata omkring uge 12, hvor vi håber systemet fungerer igen. Vi beklager meget ulejligheden.

Venlig hilsen

Pesticider & Biocider

Miljøstyrelsen


Indberet nu (på virk.dk)   

Se brugervejledning til systemet  

Afprøv Green-data i et demomiljø

Hvordan får man hjælp til at anvende Greendata? 

Miljøstyrelsen har indgået aftale med DGU (Dansk Golf Union) om, at DGU yder support til golfklubberne om brug af Greendata. Det er altså DGU, banerne skal ringe til, for at få hjælp til at bruge Greendata. DGU rådgiver også om reglerne. DGU har overfor golfklubberne udelukkende en rådgivende rolle i forbindelse med golf-reglerne og indberetningen via Greendata. Det er Miljøstyrelsens regler, og det er Miljøstyrelsen, der fører kontrol med, om golfklubberne overholder reglerne.

Kontaktpersoner til support er banekonsuleneterne hos DGU:  
Allan Brandt, , telefon 40 40 91 03.
Thomas Jepsen, , telefon 51 16 26 95. 

Golfklubberne skal have NemID medarbejdersignaturer

Golfklubberne har adgang til Green-data via virksomhedsportalen virk.dk. Golfklubberne skal have NemID medarbejdersignaturer til de medarbejdere eller leverandører, som skal anvende og indberette via systemet. Hvis ikke golfklubberne allerede har medarbejdersignaturer til de medarbejdere eller leverandører, der skal anvende Green-data og dermed logge på virk.dk, skal golfklubberne bestille medarbejdersignaturer via Nem log-in selvbetjeningsadministration på virk.dk.
Se mere om NemID
Se mere om Nem log-in

Hvem skal have adgang?

Miljøstyrelsen anbefaler, at de greenkeepere, der vedligeholder banerne, får adgang til at anvende og indberette via Green-data. Det er imidlertid den driftsansvarlige, der har ansvar for indberetningen. Den driftsansvarlige bør enten via adgang til Green-data eller på anden vis sikre sig kendskab til indberetningen.
Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til reglerne i "golfbekendtgørelsen", og den indeholder bl.a. en definition af, hvem der er den driftsansvarlige.  Læs vejledningen til reglerne i faktaboksen øverst på siden.

Offentligheden skal kunne se forbrug og belastning

Golfklubberne skal gøre deres sprøjtemiddelforbrug og –belastning tilgængeligt for offentligheden. Det kan gøres ved at offentliggøre sprøjtemiddelforbrug og -belastning på golfklubbens hjemmeside og hænge det op på opslagstavlen i klubben, så golfspillere og andre interesserede kan se forbrug og belastning, og om lofterne overholdes.

Golfklubben kan via Green-data trække en udskrift af golfklubbens indberetning. Golfklubbens indberetning holdes op mod gennemsnittet af forbrug og belastning for alle de klubber, der har indberettet.

Miljøstyrelsen offentliggør hvert år udvalgte data fra golfklubbernes indberetning, herunder forbrug og belastning fra hver enkelt klub og gennemsnit for alle de klubber, som har indberettet.

Hvad sker der, hvis golfklubberne ikke overholder reglerne?

Hvis ikke golfklubberne overholder reglerne i "golfbekendtgørelsen", kan det medføre, at de bliver politianmeldt og straffet med bøde. Det kan være manglende overholdelse af krav i forbindelse med journaler, manglende overholdelse af indberetningspligt, manglende overholdelse af belastningslofter, hvis man undlader at gøre oplysninger og sprøjtemiddelforbrug og – belastning tilgængelig for offentligheden, eller hvis man tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation.