Golfbaner

Golfbaner med mindst 9 huller skal indberette deres pesticidforbrug til Miljøstyrelsen.

Golf

Her på siden og de underliggende sider, som du finder i venstre margen, kan man læse om reglerne for brug af sprøjtemidler på golfbaner og krav om at oplysninger om de brugte mængder skal indberettes til Miljøstyrelsen via IT-systemet Greendata.  

Reglerne om anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner (golfbekendtgørelsen) betyder bl.a. at golfklubberne skal indberette deres sprøjtemiddelforbrug og – belastning til Miljøstyrelsen. Af golfbekendtgørelsen fremgår de politisk fastsatte belastningslofter for, hvor meget sprøjtemiddelforbruget på banerne må belaste grundvand, natur og sundhed.  

Reglerne omfatter bl.a. følgende krav:

  • om indberetning af sprøjtemiddelforbrug
  • om at belastningslofterne skal overholdes
  • om at føre sprøjtejournaler
  • om golfklubbernes offentliggørelse af sprøjtemiddelforbrug og belastning
  • om driften af golfbanen
  • om alternativ bekæmpelse 

Miljøstyrelsen fører kontrol med de indberettede sprøjtedata i Greendata og golfklubberne kan blive politianmeldt og straffet med bøde, hvis kravene ikke er overholdt.

Den fysiske kontrol ude på golfbanerne gennemføres af Landbrugsstyrelsen.

Golfbekendtgørelsen skal begrænse brugen af sprøjtemidler mest muligt, i mængde såvel som giftighed. Det sker ved hjælp af et pointsystem baseret på de enkelte sprøjtemidlers sundheds- og miljømæssige egenskaber. Der er i golfbekendtgørelsen sat et loft for den maksimale belastning af sprøjtemidler på den enkelte golfbane.

Klubberne kan selv sammensætte deres sprøjteplan for banerne, så de er tilpasset de problematiske skadevoldere. Klubberne skal gøre det, så de holder sig under belastningsloftet for henholdsvis svampemidler, insektmidler, vækstreguleringsmidler og ukrudtsmidler.  

Der er fastsat en række andre regler i Golfbekendtgørelsen, som golfklubberne skal være opmærksomme på. Herunder, at golfklubberne skal forebygge mod angreb af skadevoldere, og at de altid, inden de træffer beslutning om at anvende sprøjtemidler, skal undersøge, om ukrudt, skadedyr, mv. kan bekæmpes med alternative midler eller metoder i stedet for at anvende traditionelle kemiske sprøjtemidler. 

Golfklubber er - udover reglerne i golfbekendtgørelsen - omfattet af en række andre regler for brug af sprøjtemidler. Eksempelvis regler om opbevaring og anvendelse af sprøjtemidler, krav om uddannelse og autorisation, om ulovlig import, syn af sprøjter samt vaskepladser.

Golfbanerne dækker ca. 12.000 hektar, og der blev i 2011 brugt ca. 2 tons sprøjtemidler på banerne. Tidligere eksisterede der en frivillig aftale fra 2005 mellem golfklubberne og Miljøministeriet om at mindske forbruget af sprøjtemidler. Aftalen gik ud på, at golfklubberne i 2008 skulle nedbringe forbruget til 0,1 kg aktivstof pr. hektar. I 2008 var forbruget på 0,23 kg pr. hektar og dermed langt fra reduceret tilstrækkeligt. Siden da er forbruget faldet yderligere, men uden at målet er nået.

På den baggrund blev der i 2013 indført nye regler for, hvor meget golfbanerne må belaste miljøet med pesticider og regler om, at de årligt skal indberette de forbrugte mængder af pesticider og belastning til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har på baggrund af de indberettede data fra landets golfbaner foretaget en opgørelse af pesticidforbrug og pesticidbelastning for hvert af årene siden 2013. 

Indberetning af Greendata

Indberet nu (på virk.dk) 

For at få adgang til Greendata skal du først indsende Golfbanens navn, CVR-nummer og P-nummer til Miljøstyrelsen til Obfuscated Email. Når golfbanen er oprettet kan du logge på med NemID.

Se videoguiden om anvendelsen af Greendata.